Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài thi mẫu A1

Tải tài liệu

A1-Bài thi mẫu   A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu (17:08 phút)
A1-xem trực tiêp phần Nói bài thi mẫu (13:36 phút)
© Goethe-Institut

A1-Bài luyện 01 A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện 01 (18:59 phút)
A1-Bài luyện 02 A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện 02 (19:04 phút)