Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến Goethe-Zertifikat A2

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat A2 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài thi mẫu A2

Tải tài liệu

A2-Bài thi mẫu dành cho người lớn A2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu (22:35 phút)
Audio wird geladen

A2-xem trực tiếp phần Nói bài thi mẫu (11:19 phút)
Das Goethe-Zertifikat A2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene.
© Goethe-Institut