Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến Goethe-Zertifikat C2: GDS

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài thi mẫu C2

Tải tài liệu

C2-Bài thi mẫu C2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu (37:49 phút)
C2-xem trực tiếp phần Nói bài thi mẫu (17:24 phút)
© Goethe-Institut

C2-Bài luyện 01 C2-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện 01 (37:50 phút)