Thông tin khác

Quay lại đến Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Không hề khó đâu: các phần thi

Kỳ thi Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 bao gồm phần Đọc, Nghe, Viết và Nói (thi nói theo nhóm).
Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 

Đọc

Bạn đọc các văn bản như ghi chép ngắn, các mẩu quảng cáo, biển chỉ dẫn hoặc các thông báo bài giải quyết các bài tập liên quan.

Thời gian thi: 25 phút

Viết

Bạn điền các mẫu đơn đơn giản và viết một văn bản ngắn về một tình huống thông dụng hàng ngày.

Thời gian thi: 20 phút

Nghe

Bạn nghe những hội thoại ngắn thường ngày, các tin nhắn điện thoại hoặc các thông báo trên loa tại các điểm công cộng và giải quyết các bài tập liên quan.

Thời gian thi: 20 phút

Nói

Bạn giới thiệu về bản thân với mọi người trong nhóm. Sau đó bạn đặt và trả lời các câu hỏi thuộc các tình huống thường ngày và đề nghị một người trong nhóm làm điều gì đó.

Thời gian thi: 15 phút

Các điều kiện

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn.
Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 thích hợp cho độ tuổi từ 16 trở lên.
  • Để đạt Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, thí sinh cần có kiến thức tiếng Đức trình độ cấp đầu tiên (A1) của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức đã có sẵn và điều kiện học, bạn cần học từ 80 đến 200 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.