Các tiêu chuẩn chất lượng

Các tiêu chuẩn chất lượng © Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Chất lượng. Từ chúng tôi coi trọng

Các kỳ thi ngoại ngữ đặt ra những đòi hỏi về mặt chuyên môn cao. Viện Goethe cùng với tên tuổi của mình, với chương trình quản lý chất lượng của mình và kinh nghiệm nhiều năm đảm bảo những đòi hỏi này được đáp ứng.

Các chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy và thi biên soạn đề thi. Phiên bản duyệt cuối cùng tại viện Goethe trung tâm tại München. Trước khi đưa vào sử dụng, các tài liệu thi được thử nghiệm trong điều kiện thi và đánh giá kết quả cả về chất lượng và khối lượng. Người chấm và hỏi thi được đào tạo và đào tạo nâng cao tại các khóa seminar tại trung tâm hoặc ngoài trung tâm.

Bạn nhận định chất lượng tốt thông qua đâu:

Sự công bằng

Các kỳ thi cần công bằng đối với tất cả các thí sinh- không phân biệt giới tính, xuất thân hay nhưng hạn chế có thể có.

Sự hợp lý

Trong một kỳ thi, chỉ có khả năng về tiếng có tính chất quyết định, chứ không phải khả năng tập trung, sự thông minh hay trình độ hiểu biết.

Độ tin cậy

Thông qua việc có hai người chấm thi, chúng tôi đạt được độ tin cậy cao.

Sự đổi mới

Chúng tôi thường xuyên cải tiến các kỳ thi: về thời gian thi, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại cũng như các điều kiện nói chung. 

Các tiêu chí chất lượng thống nhất:

Là một thành viên của Hiệp hội biên soạn đề thi tiếng tại Châu Âu (ALTE) chúng tôi tham gia phát triển và thực thi tiêu chuẩn chất lượng.
 
ALTE đã đặt ra các mục tiêu sau:
  • thống nhất các cấp trình độ nhằm hỗ trợ việc công nhận về mặt quốc tế chứng chỉ tiếng tại Châu Âu.
  • thống nhất các tiêu chí chất lượng cho tất cả các quá trình của việc biên soạn đề thi và tổ chức thi, tức là từ việc lên cấu trúc thi, tổ chức thi, chấm thi, cấp chứng chỉ, đánh giá và lưu trữ.
  • Hợp tác trong các dự án chung cũng như trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết chuyên ngành.
2003 AlTE với tư cách là tổ chức phi chính phủ (NGO) được tiếp nhận vào Ủy ban Châu Âu và tham gia tư vấn trong tổ chức này về các chủ đề như đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ. Năm 2006 ALTE đã có thêm chức danh là cơ quan tư vấn tại Liên hiệp quốc.