Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Testi për përcaktimin e nivelit

Testi provues

Testi provues Ju jep një orientim fillestar mbi njohuritë Tuaja ekzistuese të gjermanishtes. Gjatë testit, ju do të kryeni detyra të ndryshme në të cilat testohen të kuptuarit e leximit dhe njohuritë tuaja për gramatikën dhe fjalorin.

Ky test nuk është i mjaftueshëm, nëse dëshironi të ndiqni një kurs në Goethe-Institut. Në këtë rast, Ju lutemi bëjeni testin online për përcaktimin e nivelit.

  • vlerësim i përafërt i njohurive Tuaja të gjermanishtes
  • Kohëzgjatja 15-20 minuta
  • falas

Testi online për përcaktimin e nivelit

Me testin për përcaktimin e nivelit do të zbulojmë se çfarë njohuri paraprake të gjuhës gjermane keni, së bashku do të përcaktojmë qëllimin e mësimit dhe do të zgjedhim një kurs të përshtatshëm.

Pas realizimit të testit online, do të merrni informacion për nivelin Tuaj të gjuhës për pjesën me shkrim. Për përcaktimin e nivelit të pjesës me gojë, zyra jonë e kursit të gjuhës do t'ju kontaktojë me telefon dhe do të caktojë një termin. Pas kësaj, do të regjistroheni në kursin e duhur.

Testi për përcaktimin e nivelit për fëmijë (me shkrim) do të realizohet online. Na shkruani në info-skopje@goethe.de dhe do ta merrni kodin për hyrje.

  • klasifikim individual në nivelin e duhur të kursit
  • rezultat i saktë, për shembull, А1.2, B2.1
  • Kohëzgjatja përafërsisht 60 minuta

falas