Тест за одредување на нивото - Goethe-Institut Северна Македонија

Брз пристап:

Оди директно на содржината (Alt 1) Оди директно до главната навигација (Alt 2)
Claim Goethe Institut Claim Goethe Institut

Северна Македонија

Тест за одредување на нивото

Брз првичен тест за предзнаење

Брзиот првичен тест за предзнаење Ви дава првична претстава за Вашите познавања на германскиот јазик. За време на тестот поминувате низ различни задачи, со коишто се тестира Вашето читање со разбирање како и Вашите знаења од граматика и вокабулар.

Но, доколку сакате да посетувате курс на Гете-институтот, овој тест не е доволен. Во овој случај Ве молиме да го направите онлајн-тестот за одредување на нивото на предзнаење.

  • Приближна проценка на Вашето познавање на германски јазик
  • Времетраење 15-20 минути
  • Бесплатно

Онлајн-тест за одредување на нивото на предзнаење

Со тест за одредување на нивото на предзнаење ќе го одредиме Вашето предзнаење и заедно со Вас ќе ги одредиме целите на учење и ќе го одбереме соодветниот курс.

По завршувањето на онлајн-тестот ќе добиете информација за Вашето јазично ниво за писмениот дел. За усното тестирање нашата кацеларија за јазични курсеви ќе Ве контактира телефонски и ќе Ви закаже термин. На крајот ќе бидете запишани на соодветниот курс.

Тестот за одредување на нивото за деца (писмено) се одвива онлајн. Пишете ни на info-skopje@goethe.de и ќе Ви го испратиме пристапниот код.

  • Индивидуално одредување на соодветното ниво на курсот
  • Прецизен резултат, на пр. А1.2, Б2.1
  • Времетраење околу 60 минути

Бесплатно