အလျင်အမြန်၀င်ရောက်ရန် :

အကြောင်းအရာဆီသို့ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 1)ဒုတိယအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 3)ပထမအဆင့် လမ်းညွှန်မှုဆီ တိုက်ရိုက်သွားပါ။ (Alt 2)
#Onlinestattcorona© Goethe-Institut

#အိမ်မှာနေကြမယ်
အွန်လိုင်းဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်းများ

ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်ယူလိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်းများကို အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ၍သင်ယူနိုင်ပြီး လေ့ကျင့်ရန်အတွက်သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်ယူလိုက်ပါ။

သင်တန်းချိန်များနှင့်သင်တန်းကြေးများ

မိမိစိတ်တိုင်းကျသင်ယူလေ့လာနိုင်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အမျိုးအစားစုံလင်ပြီး နေ့စဉ်ဘဝတွင်အသုံးတည့်စေမည့်သင်ထောက်ကူများဖြင့် ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုအသင့်စိတ်တိုင်းကျလေ့ကျင့်လိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းများကို မိမိအဆင်ပြေသလိုအချိန်ပိုင်းခြား၍လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး အဖြေများကိုလည်းအလိုအလျောက်စစ်ဆေးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းအဆင့်တိုင်းနှင့်လေ့ကျင့်လိုသည့်သင်ခန်းစာတိုင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများရှိပါသည်။

အွန်လိုင်းမှတွင်လူတွေ့ဆုံ၍တိုက်ရိုက်သင်ယူခြင်း

သင်၏ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ အတန်းဖော်များနှင့်အတူ အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ဆုံ၍ တိုက်ရိုက်သင်ယူလိုက်ပါ။ သင်ကြားရာတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ZOOM ကိုအသုံးပြုပြီး စာသင်ခန်းအစစ်တွင်သင်ယူသကဲ့သို့ သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများက စကားပြောနှင့်အရေးလေ့ကျင့်ခန်းများတွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းဆီအတွက် လိုအပ်သည့်အကြံပြုချက်များပေးပါသည်။

ကူညီလမ်းညွှန်ပေးခြင်း

သင်၏ဆရာ (သို့) ဆရာမက ကွန်ဖရင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းများ မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုရသည်ကို ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတက်နေစဥ်အချိန်အတွင်းတွင်လည်း ဆရာ (သို့) ဆရာမက သင်ယူတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံပြုချက်များကို ပုံမှန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းလိုသည်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားရေးရာဌာနကို အချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။


အုပ်စုအဖွဲ့ဖြင့်သင်သောအွန်လိုင်းသင်တန်း

ပိုမိုအဆင်ပြေစေသောဘာသာစကားသင်တန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့လိုက်အွန်လိုင်းသင်တန်းများက ဂျာမန်ဘာသာစကားကို မိမိနှင့်အဆင်အပြေဆုံးပုံစံနှင့် အုပ်စုအဖွဲ့ဖြင့်သင်ယူလိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 4 Skills (အဖတ်၊ အရေး၊ အပြောနှင့်အကြား) အားလုံးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို Goethe-Institut ၏သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းနှင့်အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းများကိုအသုံးပြု၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကြေး ၂၈၀၀၀၀ ကျပ် (မှ စပြီး) - ယခုပဲစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။

  အုပ်စုအဖွဲ့ဖြင့်သင်သောအွန်လိုင်းသင်တန်း
သင်တန်းချိန်များနှင့်သင်တန်းကြေးများ သင်တန်းအချိန်ဇယားကြည့်ရှုရန်
သင်ယူခြင်း အဖွဲ့လိုက်သင်ယူခြင်း၊ နိုးကြားတက်ကြွစွာသင်ယူခြင်းနှင့်ကူညီဖေးမခြင်း
မှတ်ချက် သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမမှ ပုံမှန်အကြံပြုချက်များပေးခြင်း
 
လိုအပ်ပါက ဆရာ၊ ဆရာမများမှ သင်ထောက်ကူအပိုများ ပေးခြင်း
အဆင်ပြေချောမွေ့မှု မိမိအိမ်မှနေ၍ သက်တောင့်သက်သာဖြင့်တိုက်ရိုက်သင်ယူနိုင်ခြင်း
သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများ အများဆုံး (၁၈) ဦး
သင်တန်းကြေး ၂၈၀၀၀၀ ကျပ် (မှ စပြီး) - ယခုပဲစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။

တစ်ဦးချင်းအွန်လိုင်းသင်တန်းများ

တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်ကြားသော တစ်ဦးချင်းဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်းများတွင် အဖတ်၊ အရေး၊ အပြောနှင့်အကြားစွမ်းရည်များကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာသင်ယူနိုင်ပါသည်။ မည်မျှမြန်မြန်သင်ယူလိုသည်ကို သင်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းချိန်အတွင်းတွင် ဆရာ၊ ဆရာမကအကြံပြုချက်များပေးပါမည်။ သင်တန်းကို Goethe-Institut ၏သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမနှင့်အတူ အွန်လိုင်းတွင်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံ၍သင်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ဘာသာစကားအဆင့်အလိုက်သင်တန်းချိန်စုစုပေါင်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံသင်ကြားမှုပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ဤအကြာင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါက info.language.mmr@goethe.de မှတစ်ဆင့် ကျောင်းသားရေးရာဌာနကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။


ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံသင်ယူခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ထား၍အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ သင်တစ်ဦးတည်းအတွက်သီးသန့်သင်ခန်းစာ

ရည်ရွယ်သင်ကြားပေးသည့်သင်တန်းချိန်များ၊ တစ်ဦးချင်းအွန်လိုင်းသင်တန်းများတွင် စာမေးပွဲတစ်ခုဖြေဆိုရန်၊ အင်တာဗျူးတစ်ခုဖြေဆိုရန် သို့မဟုတ် ဂျာမန်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုရသည့်တာဝန်ကြီးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

ဤအကြာင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါက info.language.mmr@goethe.de မှတစ်ဆင့် ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။


သင်တန်းများကိုအစမ်းတက်ရောက်ကြည့်နိုင်ခြင်း

Schnupperkurs
Goethe-Institut

ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းသင်တန်းများ မည်ကဲ့သို့သင်ကြားကြသည်ကို သင့်အနေနှင့် စဥ်းစားပုံဖော်ကြည့်၍မရဘူးဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားရေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှတစ်ဆင့် အခမဲ့၊ စာရင်းပေးသွင်းစရာမလိုဘဲ အစမ်းသင်တန်းကိုတက်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ဘာသာစကားအဆင့်ကိုရွေးချယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားသင်တန်းများတွင် အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောလေ့ကျင့်ခန်းများကို အစမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
စတင်ရန်


အရေးကြီးသည့်မေးခွန်းများ

ဆွဲအားလိုင်းကောင်းသည့်အင်တာနက်လိုင်း၊ အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုနှင့်နားကြပ်တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါကမိုက်ခရိုဖုန်းပါသည့်နားကျပ်ကိုအသုံးပြုလျှင် ပို၍ကောင်းပါသည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြု၍လည်း သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပိုမိုအဆင်ပြေစွာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက် တက်ဘလက် (Tablet) သို့မဟုတ် လက်ပ်တော့ပ်ကွန်ပြူတာများကို အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။


လမ်းညွှန်ချက်များကို အောက်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
လမ်းညွှန်ချက် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) (pdf, 551 KB)
လမ်းညွှန်ချက် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) (pdf, 1,08 MB)
ကြီးမားသော၊ သာမန်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် Goethe-Institut မှတာဝန်ယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ကိစ္စများ (ဥပမာ။ ။ အဓိကရုဏ်းများ၊ စစ်ပွဲနှင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ကပ်ရောဂါများစသည်) ဖြစ်ပွားပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်အရသော်လည်းကောင်း၊ နေရာအရသော်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စမျိုးများတွင် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအကြောင်းကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ဘက်မှလည်း ထိုပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံလိုသည် သို့မဟုတ် လက်မခံလိုသည်ကို အကြောင်းကြားပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်မခံလိုပါက သင်ပေးချေထားသည့်ငွေကြေးပမာဏ (ရရှိပြီးသောဝန်ဆောင်မှုအတွက်နှုတ်ယူပြီး) ကို ပြန်လည်ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရှိပါသည်။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက်လည်း အွန်လိုင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
ဤအကြာင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ပိုမိုသိရှိလိုပါကinfo.language.mmr@goethe.de မှတစ်ဆင့် ကျောင်းသားရေးရာဌာနကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ပို့ချပါသည်။ စကားပြောလေ့ကျင့်သည့်သင်တန်းများလည်း အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဤအကြာင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကinfo.language.mmr@goethe.de မှတစ်ဆင့် ကျောင်းသားရေးရာဌာနကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Goethe-Institut မြန်မာကို နောက်ထပ်သတင်းတစ်စုံတစ်ရာမထုတ်ပြန်မချင်း ခေတ္တခဏ
ပိတ်ထားပါသည်။ စာသင်ခန်းများအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့်ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်းအသစ်များနှင့် ကျင်းပမည့်စာမေးပွဲများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ လူမှုကွန်ရက်နှင့်သတင်းလွှာများတွင် အကြောင်းကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေးလိုသည်များရှိပါက သို့မဟုတ် သင်တန်းအပ်နှံလိုပါကဆက်သွယ်ရန် 

Ye Lwin Thaw und Aung May Htein
Aung May Htein နှင့် Ye Lwin Thaw 
ကျောင်းသားရေးရာဌာန
info.language.mmr@goethe.de

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်ယူခြင်း၊ ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များရယူခြင်း

Online Learning Platform
Deutsch für dich

သင့်အတွက် ဂျာမန်ဘာသာစကား "Deutsch fuer dich" ကွန်မြူနတီတွင် ဂျာမန်ဘာသာစကားအခမဲ့လေ့လာရန်လေ့ကျင့်ခန်းများရရှိနိုင်ပြီး အခြားသောအဖွဲ့ဝင်များနှင့်လည်းဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်ပါသည်။