Нова епоха Балкани

Art Start 2021 © Калас Либфрид

Изложба на Калас Либфрид

„Ню ейдж Балкан“ е цялостна инсталация, която се занимава с темата за природата и нашата връзка с нея. Или как ние се съотнасяме към природата – как я чувстваме, разбираме, интерпретираме, как тя дълбоко ни смущава и прави несигурни в разбирането ни на света и самите себе си.

Инсталацията изхожда от природния амбианс, хипнотизиращата визуална, звукова и сетивна среда, която предполага към медитация и религиозно преклонение. В проекта си Либфрид се занимава с ню ейдж философиите и в частност учението на Петър Дънов, особено ориентирано към природата. Във фоайето художникът създава минималистична аудио среда, в която птичата песен приканва към изолираното природно пространство, макрирано с образа на Дънов и музиката на Симо Лазаров. 

В учението на Дънов особено място заема тялото в неговото отношение с природата – или как тя преминава през него чрез сетивата и особено чрез музиката. Именно този аспект намира изражение в човешката скулптура в центъра на пространството. Тялото е скрито в камуфлажен костюм сякаш в опит да се слее със средата. Вместо лице то притежава високоговорител, а вместо дъх от него излиза чуруликане на птици. Така тялото само по себе си се превръща в поле на конфликт, където се срещат природно и неприродно, естествено и бутафорно. Скулптурата, колкото тежка във внушението си за тяло, труп, е толкова и лека по същността си. Самата тя е изградена от балони, което предполага и цикъла на нейния живот с продължителност колкото изложбата. В края й балоните ще са спаднали, а тялото ще е изгубило формата си.

Инсталацията на Либфрид се движи по вертикала – от земята и тялото, опитващо се да се слее и потъне в пода, към небето. Върху живописния небесен екран Либфрид прожектира колаж от намерени кадри от видеа в интернет, занимавщи се с конспиративната теория за „кемтрейлс“ или химическите следи от самолети в небето. Работата продължава и изостря усещането за дълбокоя конфликт, който съществува в отношението и самото ни разбиране за природата. Конспиративните теории като тази за „кемтрейлс“ не просто изхождат от грешни научни умозаключения и страхове, но често придобиват почти религиозно-философско изражение във вярванията за произхода и същността на природните феномени.

По средата по вертикала между земята и небето, между спиритуалното и конспиративното, Либфрид позиционира бутафорията и прагматизма на консуматорската култура чрез „планина“ от изкуствени скали и фонтани. Днес всичко е възможно от пластмаса, защо би ни било нужно да ходим до Рилските езера, когато можем да донесем природата в дома си? Тук Либфрид се занимава с природата като декоративен елемент, част от wellness и self-awareness културата, предлагаща кратко бягство от капитлистическото бетонно живеене, за да можем да презаредим и да се върнем отново в същото това резултатно ориентирано живеене.

„Ню Ейдж Балкан“ е художническо, социално, политическо, и, разбира се, крайно спекулативно изследване на природата и нашата връзка с нея. От една страна, проектът е и лично търсене на „балканското“ и родното, ре- и де-конструирайки несигурната регионална принадлежност  на самия Либфрид (роден в България, но израсъл в Германия). От друга страна, то е и критическа (а и силно иронична) рефлексия върху живота ни днес в ситуация на глобална климатична криза, която отказваме да видим, дори когато е под носа ни.


Калас Либфрид (*1989 в Свищов, България) следва скулптура и нови медии в Академията за изящни изкуства в Мюнхен и философия в университета Лудвиг Максимилиан. Централни за неговите инсталации и пърформанси са заниманието със скулптурния и обществено-политически потенциал на звука. Либфрид е съ-основател и куратор на независимото пространство за изкуство „Rosa Stern Space“ и основате на „PARA“ (Non-Label-Organisation für Klang).
Работата му е показвана в самостоятелни изложби в редица пространства, сред които Гьоте-институт Париж (2021), Nir Altman Galerie (2019), както и в групови изложби в Lenbachhaus Мюнхен, Софийска градска галерия, фондация „Онасис“ Атина (2020); Haus der Kunst Мюнхен (2019); Kunstverein Мюнхен. Отличия: проектно финансиране от фондация Kunstfonds (2020), Награда за изкуство на Бавария (2019), Награда на фондация „Ервин и Гизела Щайнер“ (2019).

  • NEW AGE BALKAN © Iliyan Ruzhin
  • NEW AGE BALKAN © Iliyan Ruzhin
  • NEW AGE BALKAN © Iliyan Ruzhin
  • NEW AGE BALKAN © Iliyan Ruzhin
  • NEW AGE BALKAN © Iliyan Ruzhin
  • NEW AGE BALKAN © Iliyan Ruzhin