Свързани със земята

Свързани със земята © Толиа Астакхишвили

„СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯТА: Разкази за човека и природата“ обединява творби на художници от Германия и България, които се занимават с естетическите, политически, екологични и психологични аспекти на природата и природните пространства.

Изложбата възниква в рамките на кураторската резиденция КЛИК и е вдъхновена от посещението на кураторката Мари Химерих в софийския музей „Земята и хората“, който е открит само няколкото години преди разпадането на Съветския съюз с идеята да представя на публиката богато разнообразие от минерали, намерени в България и по света. Специално създадените презентационни структури за кристалите и скалите, някои от които с човешки ръст, показват внимание не само към гео-историческата значимост на експонатите, но и към тяхната висока естетическа стойност. Стенописи пък разказват за универсалната връзка между човека и земята и дават началото на верига от асоциации - от традициите на космологичната мисъл, през влечението на изкуството към геоложките форми и материали до идеологическото и икономическо изчерпване на природните ресурси.

Ако освен това вземем предвид значението и културната стойност на подземните природни богатства – включително обвити в митове златни съкровища или пластовете археологически находки – за националното съзнание на България, връзката между утаенатаистория и човешката цивилизация може да бъде интерпретирана и политически. Как средата и природното пространство в географско отношение се отнасят към идеите за (индивидуална, колективна, национална) идентичност?

В много от изложените творби референтна точка е човешкото тяло: като естествена пресечна точка с материалността на земята, като сетивен център на интуитивна или географски ориентирана връзка с околния свят или естетическо изразно средство.

  • Свързани със земята © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 1 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 2 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 3 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 4 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 5 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 6 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 7 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 8 © Радостин Седевчев
  • Свързани със земята 9 © Радостин Седевчев