Територии на доверие

Територии на доверие © Албена Баева

Изложба на Албена Баева


Новата изложба на Албена Баева изследва темите за травмата, доверието и алтернативните бъдеща през фокуса на машините. Работите в тази изложба следват стил, познат от концептуалното изкуство от средата на миналия век, при който авторите създават инструкции за изпълняване на тяхното изкуство. Тук обаче инструкциите са създадени от изкуствен интелект, обучаван в оригинални произведения-инструкциии от 1960те години до днес. За „Територии на доверие“ Албена Баева изпълнява и интерпретира избрани инструкции под формата на рисунки, стенопис и добавена реалност. Показаните работи са резултат от сблъсъка на художествена автономност и машинен интелект, а отдаването на контрол над крайния резултат и готовността да гласуваш доверие на технологията са централни теми.

Изложбата е част от проекта на Албена Баева и руската кураторка и изкуствоведка Наталия Фукс. Когато Албена и Наталия се срещат по време на Mutek AI Art Lab в Монреал в началото на 2020 година, те откриват обща критична позиция и интерес към съвременното развитие на технологиите и на изкуствения интелект. През последната година двете работят заедно като творчески колектив като изследват исторически и нови произведения-инструкции. С материалите, които събират, Албена тренира езиковия алгоритъм GPT-2, който на свой ред създава нови произведения-инструкции.

Изкуството на инструкциите се появява през 1960-те години с работите на пионери като Джон Кейдж, Йоко Оно, Брус Науман и Сол Левит. Тази традиция продължават Марина Абрамович, Миранда Джули и други. Произведенията-инструкции представляват набор от инструкции, създадени от художника и изпълнявани от наблюдателя или изпълнителя. Инструкциите обикновено се възприемат като форма на контрол и рядко са виждани като средство за колаборация или грижа. Произведенията-инструкции се появяват в резултат на травмата от Втората световна война и могат да бъдат интерпретирани като лечебна техника на бурните 1960те. В ежедневието инструкцията е упътване за дадена дейност, която да бъде извършена по правилния начин. Тя е средство да се избегнат грешките и да се осигури верния резултат. Произведенията-инструкции играят с темите за контрол и доверие. Те изискват от зрителя да се довери на художника, да се откаже от собствения си контрол и да се потопи в произведението. С този изискващ и контролиращ жест обаче произведенията ни помагат да си представим алтернативни подредби, начини на мислене и възприемане. Чрез радикалното прекрояване на понятията за нормално и приемливо, те ни помагат да открием нови структури, реалности, пространства и норми.

Човешкият контрол и манипулация са сред основните теми в изкуството през 1960-те години. Днес изпитваме нова загуба на доверие към властите, традиционните медии и науката. Изправени пред главоломното развитие на технологиите за машинно обучение и все по-широкото им навлизане в живота ни, мнозина се страхуват от възможните рискове. Липсата на контрол отново е един от основните проблеми - контрол над професионалното си бъдеще или справедливото разпределение на ресурси. Интересно е, че контролът и манипулацията, идващи с развитието на технологиите за наблюдение, рядко се възприемат като проблем в широката общественост въпреки рисковете, които носят за обществото като цяло и за отделния потребител.

Пандемията Ковид-19 извади на повърхността тема, която често е пренебрегвана - за човешката връзка с машините и технологиите. Императивът на физическото дистанциране ни принуди да използваме разнообразни дигитални решения. В условията на криза през изминалата година доходите ни, общуването ни с други хора и най-близките ни връзки зависеха от взаимодействието с интелигентните технологии. Може ли да говорим за ново сътрудничество между машините и хората? Доверяваме ли се повече на машините и дигиталните технологии?

Сега е добър момент да изследваме границите на подобни преживявания с технологията и нашето възможното ново доверие в нея. Изложбата „Територии на доверие“ на Албена Баева изгражда опитно поле, където зрителя може да направи бета-тест на своето ниво на доверие към изкуствения интелект.
 

  • Територии на доверие © Илиян Ружин
  • Територии на доверие 2 © Илиян Ружин
  • Територии на доверие 3 © Илиян Ружин
  • Територии на доверие 4 © Илиян Ружин
  • Територии на доверие 5 © Илиян Ружин
  • Територии на доверие 6 © Илиян Ружин
  • Територии на доверие 7 © Илиян Ружин