Кодекс (10)

Kodeks (10) © Колектив ТИ-РЕ

Александра Георгиева, Александра Димитрова, Велиана Иванова, Виктория Стайкова, Мартин Атанасов, Мария Вълкова, Марейд Дън, Мила Янева-Табакова, София Грънчарова, София Попйорданова, Тома Гълов, Рая Стефанова, Хасан Хаилов, Юлиан Табаков
 

Кодекс (10)* е най-новият проект на ТИ-РЕ, който черпи вдъхновение от духа на Баухаус в контекста на 100-годишния юбилей от създаването на немската школа и тематичната програма на Гьоте-институт България. В Кодекс (10) се включиха 14 български автори, които участваха в серия от срещи и работилници. Произведенията, резултат от едномесечния проект, ще бъдат показани в рамките на изложбата Кодекс (10) в галерията на Гьоте-институт България от 4 до 16 юни. 
 
Проектът изследва идеята за кодекса като серия от правила и норми, валидни за дадена сфера или форма през призмата на книгата - кодекс. Термин, който описва форматa на универсалното печатно издание в западния свят. Книга, конструирана от определен брой страници, подвързани в едно физическо тяло.
 
Идеята за кодекса като вид закон, който обединява и систематизира съществуващи преди него закони, е приложена върху книжното тяло.  Кодексът (книгата) работи на същия принцип, серия от правила и закономерности са установени през хилядолетията, формиращи съвременната ни представа за книжния обект. Тези правила определят физическия аспект на книгата - форма, формообразуване, материали, илюстрация текст - както и психологичния такъв - атмосфера, усещане и т.н. Определянето и деконструирането на тези правила е основен обект разглеждан от Кодекс (10).
 
Тази специфична комбинация от последователни процеси, водещи до един определен краен резултат, са осмислени през идеите и традицията на Баухаус. Минавайки през функцията и естетическата изява на книгата, Кодекс (10) се опитва да достигне до идеята за ‘the total work of art’ (Gesamtkunstwerk) или синтеза между различните изкуства.
 
Moжем ли да възприемем книгата като всеобхватна форма на изкуството?


 
Кодекс (закон) - серия от правила и норми валидни за дадена сфера или форма.
Кодекс (книга) - книга конструирана от определен брой страници, подвързани в едно физическо тяло.

  • Кодекс жирафа Fotocorps
  • Кодекс галерия Fotocorps
  • Кодекс галерия Fotocorps
  • Кодекс галерия Fotocorps
  • Кодекс галерия Fotocorps