Blackbox AI

DA Fest 2023 © DA Fest, 2023

Девето издание на DA Fest 

Blackbox AI

Арт инсталация на Михаела Добрева, Теа Рукавина, Вивиан Стаму, Анастасия
Нефели Видаки, Лида Захаропулу


24.10. — 03.11.2023

Галерията на Гьоте-институт България, 
в рамките на деветото издание на DA FestBlackbox AI е мултидисциплинарна арт инсталация под формата на лабиринт, вдъхновена от определението на Бруно Латур за новите технологии като "черна кутия", в която входните и изходните данни са известни на потребителя, но процесът вътре остава непрозрачен.

Проектът има за цел да повиши осведомеността за предразсъдъците свързани с пола в приложението на изкуствен интелект (ИИ), които могат да доведат до (само)изключване на жените от сферата на технологиите. Изложени са различни аспекти на това явление, а именно предубежденията при обработката на естествен език и алгоритмичното разпознаване на лица, стандартите за красота, половите стереотипи и достъпът на жените до работното поле в областта на STEM. В допълнение към изследванията, проведени по тези теми, въведохме анкета за събиране на лични истории за предразсъдъци и дискриминация на работното място. Използвани са софтуер за генериране на изображения, програмен код за размяна на полове и разпознаване на лица, за да се създаде ново и интерактивно съдържание.

Проектът беше разработен в рамките на една година като част от EthicAI=Lab на Гьоте-институт и беше показан в Атина. В следствие на изложбата екипът участва в международната конференция "HCI 2023" с доклада "A Multimodal Installation Exploring Gender Bias in Artificial Intelligence", който беше публикуван от Springer.

Изложбата цели да даде шанс на жените за активно присъствие и влияние в сферата на технологиите, чрез изтъкване на съществуващи предразсъдъци в приложението на изкуствен интелект. Посетителите са предизвикани да преосмислят ролята си в създаването на нашето общо дигитално бъдеще, като потребители и автори.


Екипът на проекта се състои от петима членове с напълно различен академичен опит и професионална експертиза, а именно: Михаела Добрева, докторант по дигитални изкуства и асистент в НХА, Теа Рукавина, data scientist с докторска степен по числена строителна механика, Вивиан Стаму, докторант по компютърна психолингвистика и изследовател, Анастасия Нефели Видаки, юрист и докторант с фокус върху правото на информационните технологии и изкуствения интелект, и Лида Захаропулу, инженер по анализ на данни и creative coder.
 
Blackbox AI Athen
© Гьоте-институт Атина