Test Press Изложба | Melba Festival 2020

Test Press Изложба | Melba Festival 2020 © ​Melba Design Initiatives

Test Press e презентационна изложба на студентски публикации от архива на дизайнера, колекционера и учителя Хенк Гронендейк. Всички публикации са създадени от студенти на Герит Ритвелд академия в Амстердам през последните 20 години.

Гостуващо събитие

Публикациите са събирани от Хенк Гронендейк като допълнителен проект към многото години на преподаване в желанието му за намиране на баланс между тънката линия, която дели класната стая и живота отвъд образованието. Илюстрират прехода от това, което в късните 90 години бе познато като холандски дизайн, към едно по-международно и отворено течение, което вече не е подвластно на един национален стил.

Архивът се състои от почти 500 издания (често уникални или произведени в много малки тиражи) и показва нагледно различни методи, естетически стойности и теми, които се развиват чрез езика, типографията и съвременната визуална култура. За изложбата Riet Wijnen (художник и куратор), Lies Ros (бивш член на дизайн студиото Wild Plakken), Åbäke (дизайн колектив, Лондон/Париж), Kate Banar & Orin Bristow (абсолвенти на KABK, The Hague и Герит Ритвелд академия, Амстердам) бяха поканени да направят подбор от архива, като всеки по този начин предлага индивидуален подход и гледна точка към архива с нов прочит на един канон.

  • Изложба Test Press © Дима Стефанова
  • Изложба Test Press © Дима Стефанова
  • Изложба Test Press © Дима Стефанова
  • Изложба Test Press © Дима Стефанова