30 години Гьоте-институт

Logo ©giSofia

30 Jahr Goethe-Institut Ausstellung

Кураторът Елисавета Петрова ни дава възможност да надникнем не само в 30-годишната дейност на Гьоте-институт България, но и в историята на сградата на ул. „Будапеща“ №1, която в момента ни приютява. Представен е опитът на една институция, която се намира на границата между две държави и която винаги е опитвала да Ви подтикне да преодолеете този праг.

Изложбата включва исторически факти, но и и много спомени и впечатления на настоящи и бивши служители, партньори и приятели.

  • 30 1 ©SofiaGI
  • 30 2 ©SofiaGI
  • 30 3 ©SofiaGI
  • 30 4 ©SofiaGI
  • 30 5 ©SofiaGI