Европейска граница

Janis Schroeder © Янис Шрьодер

Художествено-изследователски проект на Янис Шрьодер

Европейска граница

Изследване на лични географии в българо-турската гранична зона

Изложба от Янис Шрьодер (Германия)
Куратор Радослав Механджийски

14.09. — 13.10.2023 г. 


Художествено-изследователският проект „Европейска граница“ се занимава с историческото развитие на българо-турската гранична територия.

В хода на историята на двете държави се случват значителни териториални промени, затова, особено в граничната зона, се наблюдават дълбоки връзки и преплитания между двете страни. Недалеч от границата на Европа с Азия и на прага на Близкия изток, освен стратегическа военно-гранична зона, този район винаги е бил белязан от преминаването и срещите на хора, животински видове и стоки. Развитието на пограничната местност, постоянната промяна в значението на границата и геополитическата й рамка са оказали значително въздействие върху пейзажа и неговите жители. Същевременно, като външна и строго контролирана демаркационна граница на Европейския съюз, тя е сред най-натоварените в света, а значимостта й се разпростира далеч отвъд локалното.

Янис Шрьодер изследва този контекст по артистичен начин, поставяйки под въпрос своята роля, перспектива и привилегия. Съпоставяйки свои собствени и намерени изображения, звуци и текст, той създава лични географии, които се основават на интензивното му съпреживяване на локалната среда, общуването с местните и проучванията в библиотеки и архиви.

Янис Шрьодер е художник, режисьор и фотограф, който живее в Берлин. В своите филми, фотография и инсталации той изследва трансформациите на жизнени пространства, пейзажа и околната среда, както и въздействието на тези трансформации върху човешките и нечовешките обитатели. Учи в училищата по изкуствата в Мюнстер и Женева, както и в Свободния университет в Берлин. В Училището по изкуствата в Женева работи като сътрудник в базираната на изследвания магистърска програма и участва в няколко художествени изследователски проекта.


Радослав Механджийски е историк на изкуството, куратор и лектор с фокус съвременно изкуство. През 2016 г. заедно с Теодора Константинова основават независимата платформа за съвременно изкуство, наречена „Изкуство и култура днес“, с цел създаване на нови  визуални преживявания в областта на съвременното изкуство, подходящи за широка непрофесионална аудитория. Чрез провеждането на международната артистична резиденция IMAGO те установяват артистични диалози между поканените художници от цял свят и местната сцена за съвременно изкуство в България.


— — —
Изследователското пътуване на артиста до България и Турция през есента на 2022 г. е подкрепено с грант NEUSTART KULTUR за независими визуални артисти от Stiftung Kunstfonds, а изложбата в София се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт.