• Goethe-Institut Hanoi Foto: Goethe-Institut

Chương trình của chúng tôi

Các khoá học tiếng Đức

Bạn hãy học tiếng Đức với tổ chức dẫn đầu thế giới về giảng dạy tiếng Đức.

Các kỳ thi tiếng Đức

Bạn hãy xác định trình độ ngoại ngữ của bạn qua một kỳ thi của viện Goethe.

Thư viện

Bạn hãy tìm hiểu về cuộc sống xã hội, chính trị và văn hoá của nước Đức.

Về chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy các hợp tác quốc tế về văn hoá.

CÁC DỰ ÁN

Mở màn Liên hoan âm nhạc Châu Âu tại Hà Nội là sự trình diễn của nhóm nhạc „Brandt Brauer Frick“ © Goethe-Institut Hanoi/riarebrand


1975–2015

40 năm Quan hệ Ngoại Giao Đức – Việt Nam