လေ့ကျင့်ခန်းများ

Goethe-Zertifikat B1 သို့ ပြန်သွားရန်

Goethe-Zertifikat B1  စာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ။ အရေး၊ အကြား၊ အဖတ်၊ အပြော 4 Skills လုံးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်နိုင်သည့် အရာများ

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B1 အစမ်းစာမေးပွဲ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B1 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အပြောစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်
(၃၇ မိနစ် ၂၁ စက္ကန့်)
အသံဖိုင်

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B1 ကြားနာခြင်း အစမ်းစာမေးပွဲ- ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 35 MB)

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B1 ပြောဆိုခြင်း အစမ်းစာမေးပွဲ- တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်
(၁၂ မိနစ် ၄၉ စက္ကန့်)
Das Goethe-Zertifikat B1 ist eine Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene.
© Goethe-Institut

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B1 စာမေးပွဲ  လေ့ကျင့်ခန်း၊ အကြားစွမ်းရည်  - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၃၉ မိနစ် ၁၃ စက္ကန့်) 
အသံဖိုင်

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် B1 စာမေးပွဲ  လေ့ကျင့်ခန်း၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 37 MB)လူငယ်များအတွက် B1 အစမ်းစာမေးပွဲ လူငယ်များအတွက် B1 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၃၆ မိနစ် ၃၈ စက္ကန့်)
အသံဖိုင်

လူငယ်များအတွက် B1 အစမ်းစာမေးပွဲ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 35 MB)

လူငယ်များအတွက် B1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း လူငယ်များအတွက် B1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၃၉ မိနစ် ၄၁ စက္ကန့်)
အသံဖိုင်

လူငယ်များအတွက် B1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP3, 27 MB)