လေ့ကျင့်ခန်းများ

Goethe-Zertifikat C2: GDS သို့ ပြန်သွားရန်

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom စာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ။ အရေး၊ အကြား၊ အဖတ်၊ အပြော 4 Skills လုံးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်နိုင်သည့် အရာများ

C2 အစမ်းစာမေးပွဲ C2 အစမ်းစာမေးပွဲ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၃၇ မိနစ် ၄၉ စက္ကန့်)

C2 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 35 MB)

C2 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အပြောစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် (၁၉ မိနစ် ၃၇ စက္ကန့်) 
© Goethe-Institut

C2 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁ C2 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၃၇ မိနစ် ၅၀ စက္ကန့်)

C2 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 35 MB)