လေ့ကျင့်ခန်းများ

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 သို့ ပြန်သွားရန်

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 စာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ။ အရေး၊ အကြား၊ အဖတ်၊ အပြော 4 Skills လုံးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်နိုင်သည့် အရာများ

A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁ A1 စာမေးပွဲ အကြားစွမ်းရည် လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁ - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၁၂ မိနစ် ၂၂ စက္ကန့်) 

A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 12 MB)


A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၂ A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၂၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၁၄ မိနစ် ၄၉ စက္ကန့်)

A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၂၊ အကြားစွမ်းရည် - ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် (MP4, 14 MB)

A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၂၊ အပြောစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် (၇ မိနစ် ၁၀ စက္ကန့်)
© Goethe-Institut