Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Freiraum

Projekti Freiraum dëshiron të zbulojë, se si është e rregulluar çështja e lirisë në qytetet e Europës. Çfarë pyetjesh lindin, kur qytetarët, shkencëtarët dhe krijuesit kulturor mendojnë për nocionin „Liri“ në një vend të veçantë? Çfarë problemesh mund të identifikohen në një qytet?
më shumë...

 Hapësira e lirisë: Ndërmjet Shkupit dhe Kopenhagës © Kontrapunkt

Hapësira e lirisë: Ndërmjet Shkupit dhe Kopenhagës

Projekti „Freiraum“ është i paramenduar të jetë një lloj pasqyre e Europës, të ndihet me imagjinatë dhe empati se si të tjerët e ndiejnë veten. Cilat janë problemet e njerëzve në qytetet europiane?
Pjesë e këtij projekti të madh është edhe Shkupi, falë asociacionit për zhvillim të teorisë kritike, aktiviteteve socio-kulturore dhe praktikave kulturore bashkëkohore “Kontaktpunkt”. Ata vendosën lidhje mes Shkupit dhe Kopenhagës.

FREIRAUM #SHKUP – FILMI YNË

Liria është Një rrezik. Por është rreziku i domosdoshëm, të cilin duhet ta pranojmë pa ndonjë kundërshtim, ose nuk do të mësojmë domethënien e lirisë. Liria është horizonti i dëshirës së zjarrtë, pa të cilën njeriu humb funksionin e tij themelor të një qenieje që mendon e cila është e përkushtuar ndaj drejtësisë, solidaritetit, unitetit dhe barazisë. 

Gebäude der Freiheit © Colourbox

Das Gebäude der Gesellschaft

Freiheit kann auf viele Arten und in einer Vielzahl von Kontexten interpretiert werden. In ihrer einfachsten Definition ist Freiheit die Abwesenheit von Verdrängung. Repression kann jedoch physisch, kollektiv, psychologisch usw. sein. Ich möchte mich auf die Art und Weise konzentrieren, in der ich die Freiheit und ihre Abwesenheit in Nordmazedonien als Bürger fühle.

Von Lura Polozhani