Shoqëritë kulturore

Shoqëritë kulturore nuk janë institucione gjermane, por institucione të vendit në të cilin ndodhen. Në Maqedoni ka shoqëri kulturore në Shkup, Manastir dhe Tetovë. Shoqëritë kulturore punojnë ngushtë me Goethe-Institut Shkup. Ata, në bashkëpunim me partnerët lokal dhe partnerët gjermanë, realizojnë projekte dhe evenimente kulturore. 

Marija Chorbeva Penovska
Specialiste  për kujdesin e shoqërive kulturore gjermane
Tel./Fax +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@skopje.goethe.org

Qendra për Bashkëpunim Ballkanik LOJA
Ilindenska 18 A
1200 Tetovo
Maqedoni
Tel. +389 44 352 970/+389 44 352 970
Fax +389 44 352 971
bujarluma@gmail.com
www.cbcloja.org.mk

Shoqëria maqedonase-gjermane për miqësi dhe bashkëpunim – Shkup
Vasil Gjorgov 33
1000 Shkup
drmakger@gmail.com
zdmgps.org.mk

Shoqëria maqedonase-gjermane për miqësi dhe bashkëpunim – Manastir
Pelagonka 2 Lamela 4 – 3. Stock
7000 Manastir

Tel./Fax +389 47 221-336
zmgps@zmgps.org.mk
www.zmgps.org.mk

NGO Kontrapunkt
Tel. +389 75 441 761
iskra.geshoska@gmail.com
www.kontrapunkt.weebly.com

Goethe-Zentrum Tirana
Rruga Skënderbej, Nr. 1
1001 Tiranë
Tel.: +355 42 24 55 10
Mob.: +355 69 20 75 751
 info@goethe.al
  www.goethe.al

Qendra Multimedia Prishtina
Idriz Gjilani 7/9 – 1, Lagja Dardania
10000 Prishtina
Tel.: +381 38 555 799
 info@qendra.org
www.qendra.org

Goethe-Zentrum Prishtina
Mujo Ulqinaku 19-21                                                                                                
10000 Prishtina
Tel: + 381 (0) 38 220 136                      
Mob.: + 377 45 284 993      
  info@goethe-ks.org
   www.goethe-ks.org