Shoqëritë kulturore

Shoqëritë kulturore nuk janë institucione gjermane, por institucione të vendit në të cilin ndodhen. Në Maqedonia e Veriut ka shoqëri kulturore në Shkup, Manastir dhe Tetovë. Shoqëritë kulturore punojnë ngushtë me Goethe-Institut Shkup. Ata, në bashkëpunim me partnerët lokal dhe partnerët gjermanë, realizojnë projekte dhe evenimente kulturore. 

Andrej Vasiljevikj
Specialiste  për kujdesin e shoqërive kulturore gjermane
Tel./Fax +389 2 3121 604
andrej.vasiljevikj@goethe.de

Qendra për Bashkëpunim Ballkanik LOJA
Ilindenska 18 A
1200 Tetovo
Maqedoni
Tel. +389 44 352 970/+389 44 352 970
Fax +389 44 352 971
bujarluma@gmail.com
www.cbcloja.org.mk

Shoqëria maqedonase-gjermane për miqësi dhe bashkëpunim – Shkup
Vasil Gjorgov 33
1000 Shkup
drmakger@gmail.com
zdmgps.org.mk

Shoqëria maqedonase-gjermane për miqësi dhe bashkëpunim – Manastir
Pelagonka 2 Lamela 4 – 3. Stock
7000 Manastir

Tel./Fax +389 47 221-336
zmgps@zmgps.org.mk
www.zmgps.org.mk

NGO Kontrapunkt
Tel. +389 75 441 761
iskra.geshoska@gmail.com
www.kontrapunkt.weebly.com

Goethe-Zentrum Tirana
Rruga Skënderbej, Nr. 1
1001 Tiranë
Tel.: +355 42 24 55 10
Mob.: +355 69 20 75 751
 info@goethe.al
  www.goethe.al

Qendra Multimedia Prishtina
Idriz Gjilani 7/9 – 1, Lagja Dardania
10000 Prishtina
Tel.: +381 38 555 799
 info@qendra.org
www.qendra.org

Goethe-Zentrum Prishtina
Mujo Ulqinaku 19-21                                                                                                
10000 Prishtina
Tel: + 381 (0) 38 220 136                      
Mob.: + 377 45 284 993      
  info@goethe-ks.org
   www.goethe-ks.org