Formular për regjistrim

Formulari i regjistrimit

Ofertat tona janë të falas, të ko-financuara nga BE-ja. Megjithatë, ju lutemi të identifikoheni.

MVR (ministria e punëve të brendshme), ose institucion tjetër

Ju lutem lexoni deklaratën e privatësisë
Deklarata e privatësisë AMIF
Deklarata e privatësisë Goethe-Instituti

* e nevojshme
Nëse i dërgoni të dhënat të mbushura në formularin për kontakt, ju deklaroni se jeni dakord që ne mundmi të përdorim të dhënat tuaja për t'iu përgjigjur kërkimit tuaj ose për t'ju kontaktuar. Ju mund të tërhiqni lejën tuaj duke dërguar një e-mail në integration-skopje@goethe.de. Nëse tërhiqni lejën tuaj, të dhënat tuaja do të fshihen menjëherë. Përndryshe, do të fshihen kur të kemi përpunuar kërkesën tuaj ose qëllimi i ruajtjes nuk zbatohet më.

Mbrojtja e të dhënave