Советување и услуги

Советување Слика: Гете-Институт/Гордана Бабоска

Во рамките на образовната соработка за германски јазик им даваме поддршка на наставниците, училиштата и другите институции во Северна Македонија при спроведувањето на наставата по германски јазик.

Тука спаѓаат:

  • Доквалификација за наставници по германски јазик, од еднодневни обуки до повеќенеделни семинари
  • Идеи и материјали запромовирање на германскиот јазик
  • Преглед наактуелните наставни материјали.