Wikiklubi i Qytetit (WikiStadtKlub)

WikiStadtKlub ©spodeleno znaenje

Më, 25.09.2019

Bibliothek "Blagoj Jankov Mucheto"Wikiklubi i Qytetit (WikiStadtKlub) është një projekt i përbashkët i Goethe-Institut në Shkup dhe Wikipedia në gjuhën maqedonase që synon të sjellë përmbajtje në lidhje me kulturën gjermane për lexuesit maqedonas duke i përkthyer ato nga Wikipedia e gjuhës gjermane në gjuhën maqedone. Projekti përbëhet nga një ngjarje publike 3-orëshe që përfshin trajnimin për redaktimin e Wikipediës dhe një maratonë editorial për redaktimin e artikujve me temat: Letërsia gjermane, filmi gjerman, muzika gjermane dhe trashëgimia botërore në Gjermani.

Çdo i interesuar mund të plotësojë formularin e aplikimit për pjesëmarrje:
https://docs.google.com/forms/d/1t1E46Uk9mc8pbOnvr2fK1aeJjvVePU3kdrkPXkrt1L0/edit
 

Prapa