Oнлајн-зајмување

Гете-Институт Грција го нуди онлајн-зајмувањето на библиотеките на Гете-институт и во Северна Македонија.

Сервис за библиотекари

Тука може да најдете информации за настани, стручни информации и можности за соработка за библиотекари.