Проекти

РЕАД 2 Слика: ©РЕАД

Регионална мрежа за културна разновидност

Проектот - Регионална мрежа за културна разновидност придонесува за помирување и меѓукултурна толеранција со отворање на нови канали за комуникација за независните културни општества, нудејќи им можности за вмрежување далеку од политичката сцена. 

Clean(s)ing Skopje © Ceeces Travel

Clean(s)ing Skopje

„Slow culture“ значи да си одвоите време за себе. Моето уметничко творење треба да формира позитивен утописки простор. Уметноста отвора патишта преку кои луѓето можат да се доживеат себеси на поинаков/нов начин. 

Culture for Change © Qendra Multimedia

Culture for Change

"Culture for Change" е тригодишна програма која е финансирана од Европската Унија, управувана е од Канцеларијата на Европската Унија во Косово и имплементирана од Чендра Мултимедиа (Qendra Multimedia) и Гете-институт.
 

Freiraum © Goethe-Institut

Freiraum

Проектот Freiraum (Сфери на слободата) сака да истражи како стојат работите со слободата во градовите во Европа. 38 Гете-институти и нивните партнери развиваат креативни одговори.

Современи (не)демократии @Faculty of things that can't be learned

Современи (не)демократии

Фестивалот за современи уметности АКТО веќе 15 години активно му се спротивставуваше на еден силен политички бран на уривање на јавното и заедничкото.

Вежбалница за критика

Изложбата Вежбалница за критика е експериментален аранжман за активно испробување на критика. Таа се посветува на прашањата: Како можеме да научиме да практикуваме критика, кои алатки ни се потребни за тоа и како да се подготвиме за ситуации во кои сакаме да изразиме и прифатиме (позитивна / негативна) критика?