Проекти

РЕАД 2 Слика: ©РЕАД

Регионална мрежа за културна разновидност

Проектот - Регионална мрежа за културна разновидност придонесува за помирување и меѓукултурна толеранција со отворање на нови канали за комуникација за независните културни општества, нудејќи им можности за вмрежување далеку од политичката сцена. 

Спортуваме @Спортуваме

СПОРТУВАМЕ

„Спортуваме“ е веб-страница со цел да покаже дека можеме да ја зголемиме нашата еколошка свест преку спорт и поздрав и поеколошки начин на живот.

First Films First © Goethe-Institut

FIRST FILMS FIRST 2020/2021

Едукативна програма за млади режисери во Југоисточна Европа. Настава во 4 модули во текот на 10 месеци. 

Culture for Change © Qendra Multimedia

Culture for Change

"Culture for Change" е тригодишна програма која е финансирана од Европската Унија, управувана е од Канцеларијата на Европската Унија во Косово и имплементирана од Чендра Мултимедиа (Qendra Multimedia) и Гете-институт.
 

Freiraum © Goethe-Institut

Freiraum

Проектот Freiraum (Сфери на слободата) сака да истражи како стојат работите со слободата во градовите во Европа. 38 Гете-институти и нивните партнери развиваат креативни одговори.

Медиумски Инкубатор

"Медиумски Инкубатор" е тренинг програма за млади новинари со цел: општата промоција на квалитетно новинарство и издигнување на жанрот на социјални репортажи.