Проекти

РЕАД 2 Слика: ©РЕАД

Регионална мрежа за културна разновидност

Проектот - Регионална мрежа за културна разновидност придонесува за помирување и меѓукултурна толеранција со отворање на нови канали за комуникација за независните културни општества, нудејќи им можности за вмрежување далеку од политичката сцена. 

СПОРТУВАМЕ

„Спортуваме“ е веб-страница со цел да покаже дека можеме да ја зголемиме нашата еколошка свест преку спорт и поздрав и поеколошки начин на живот.

First Films First © Goethe-Institut

FIRST FILMS FIRST 2020/2021

Едукативна програма за млади режисери во Југоисточна Европа. Настава во 4 модули во текот на 10 месеци. 

Culture for Change © Qendra Multimedia

Culture for Change

"Culture for Change" е тригодишна програма која е финансирана од Европската Унија, управувана е од Канцеларијата на Европската Унија во Косово и имплементирана од Чендра Мултимедиа (Qendra Multimedia) и Гете-институт.
 

Freiraum © Goethe-Institut

Freiraum

Проектот Freiraum (Сфери на слободата) сака да истражи како стојат работите со слободата во градовите во Европа. 38 Гете-институти и нивните партнери развиваат креативни одговори.

Медиумски Инкубатор

"Медиумски Инкубатор" е тренинг програма за млади новинари со цел: општата промоција на квалитетно новинарство и издигнување на жанрот на социјални репортажи. 

EU-Work in progress... @ОСТЕН галерија Скопје

EU-Work in progress...

Проектот "EU - Work in Progress..." e заеднички проект на Гете-институт Скопје и ОСТЕН Светската галерија на карикатури Скопје, со основна цел да се почувствува пулсот за тоа како „будното око на општеството“ - карикатуристите, ја перцепираат ЕУ и да се пренесат пораки за европските вредности - заедништво, солидарност и заедничка иднина.

Roboter Foto: Goethe-Institut

Robots-in-Residence

Кога зборуваме за технологија денес е невозможно да се избегнат темите поврзани со вештачката интелигенција. Како можат интелигентните роботи да ни помогнат и да се користат во полза на општеството? Кои барања мора да бидат исполнети за да не се занемарат аспектите како што се безбедноста и етиката?

Современи (не)демократии @Faculty of things that can't be learned

Современи (не)демократии

Фестивалот за современи уметности АКТО веќе 15 години активно му се спротивставуваше на еден силен политички бран на уривање на јавното и заедничкото.