Кариера

Кариера Слика: Колорбокс

Разновидност, љубопитство и отвореност е она што нè одликува. Гете-институт е културна институција на Сојузна Република Германија која својата дејност ја извршува низ целиот свет.. Го афирмираме учењето на германскиот јазик во странство и негуваме меѓународна културна соработка. Преку информации за културниот, општествениот и политичкиот живот во нашата земја пренесуваме една опсежна слика за Германија.

Конкурс за работни места