Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse

 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт
 • Europanetzwerk Deutsch Слика: Гете-институт / Бернард Лудевиг

Канцеларијата за надворешни работи и Гете-институт со програмата Europanetzwerk Deutsch го промовираат германскиот јазик како работен и процедурален јазик во европските институции и поддржуваат активна европска мрежа. Ве покануваат на ексклузивен јазичен курс во Германија.
 
Дали сте вработени во некоја институција на ЕУ? Дали работите во министерство и во Вашата работа сте во близок контакт со институциите на ЕУ? Дали веќе го владеете германскиот јазик на напредно ниво и сакате да ги подобрите Вашите јазични познавања за Вашата професионална дејност? Во тој случај, курсевите во програмата Europanetzwerk Deutsch Ви нудат единствена можност да ги зацврстите Вашите познавања од германскиот јазик преку комуникација која е релевантна за вашата професија и да ги проширите Вашите работни контакти на ниво на ЕУ.

Кohtakt


Olivera Stipcarova

Europanetzwerk Deutsch | EU-Kurse
Tel. + 389 - 2 - 3121 604 
Olivera.Stipcarova@goethe.de
END2
  AA