Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Сакате ...

  • да докажете едноставни познавања од германскиот јазик
  • да го докажете постигнатиот успех на ниво А2
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A2 претставува испит по германски јазик за возрасни. Потврдува дека поседувате основни јазични познавања и соодветствува со второто ниво (А2) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да се разберете и да употребувате реченици и често употребувани изрази во секојдневни ситуации.
  • можете да се разберете во едноставни, рутински ситуации, во кои станува збор за размена на информации за познати и чести теми.
  • на едноставен начин можете да ги опишете сопственото потекло и образование, непосредната околина и нештата што имаат врска со Вашите потреби.    

Опцијата „Јава-скрипт“ во вашиот пребарувач е деактивирана. Активирајте ја опцијата за повторно да ги видите курсевите.

*) Курсевите и испитите се слободени од ДДВ согласно член 23 став 1 точка 17б од Законот за данокот на додадена вредност

**) Пониската прикажана цена важи во случај да веќе сте слушале некој курс по германски јазик во Гете-Институт во изминатиот временски период од шест месеци. Шесте месеци притоа се однесуваат на временскиот период помеѓу моментот на завршувањето на јазичниот курс и терминот за полагање на испит по германски јазик. Во овој случај автоматски се менува цената за време на процесот на резервирање. Доколку не се случи тоа, Ве молиме да се обратите во канцеларијата, надлежна за курсот.

Важно! Информации за кандидати за испити од Косово

      

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможно.


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Кандидатите може да го подигнат сертификатот лично со пасош или со полномошно заверено на нотар.

Ergebnisse A2 04.06.2021  -  Подигнување на сертификати на 16.06.2021 од 09:00-10:00 часот  
Ergebnisse A2 14.05.2021
Ergebnisse A2 21.04.2021
Ergebnisse A2 16.04.2021
Ergebnisse A2 19.03.2021
Ergebnisse A2 19.02.2021
Ergebnisse A2 20.01.2021
Ergebnisse A2 17.12.2020
Ergebnisse A2 03.12.2020
Ergebnisse A2 19.11.2020
Ergebnisse A2 29.10.2020
Ergebnisse A2 01.10.2020
Ergebnisse A2 14.09.2020
Ergebnisse A2 01.09.2020
Ergebnisse A2 13.07.2020
Ergebnisse A2 26.06.2020
Ergebnisse A2 25.06.2020
Резултати А2 28.02.2020
Резултати А2 24.01.2020
Резултати А2 20.12.2019
Резултати А2 29.11.2019


 

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat A2 можете да најдеш тука: