Вработени

Гете-Институт Скопје-Персонал Слика: Гете-институт/Огнен Ацевски

Со соработниците на Гете-институт Скопје може да стапите во директен контакт.

Погледнете во левата колона под одделенијата кој најдобро би можел да одговори на Вашето прашање. Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Тања Кригер
Директор и раководител на јазичниот оддел
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Тања Кригер
Директор и раководител на јазичниот оддел
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Оливера Стипцарова
Координатор за јазични курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Кати Штибих
Координатор за испити во Косово
Тел.: +389 - 2 - 3121 604
Факс: +389 - 2 - 3121 604
Kati.Stiebich@goethe.de
Искра Балчева
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Александра Јанкулоска
Соработник на АМИФ-проектот / Референт за курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
Aleksandra.jankuloska@goethe.de
Дениза Ајдароска
Време за прием : секој прв понеделник во месецот 18:30-19:30
Deniza.Ajdaroska@goethe.de
Денис Ајдароски
Ajdaroski.Denis@goethe.de
Даница Андевска
Време за прием : секој прв четврток во месецот 12:30-13:30
Danica.Andevska@goethe.de
Јелена Доневиќ
Време за прием : секој последен четврток во месецот 19:30-20:30
Jelena.Donevic@goethe.de
Тина Фарни
Tiina.Fahrni.extern@goethe.de
Анџела Грубер
Време за прием : секој трет понеделник во месецот 16:00-16:40
Andjela.Gruber.extern@goethe.de
Сандра Колјачкова
Sandra.Koljackova@goethe.de
Гордана Малешевиќ
Време за прием : секој прв понеделник во месецот 16:00-17:00
Gordana.Malesevic.extern@goethe.de
Борче Маневски
Време за прием : секоја прва среда во месецот 16:00-17:00
Borche.Manevski@goethe.de
Гудрун Мрозек
Gudrun.Mrozek.extern@goethe.de
Марија Симоновска
Време за прием : секој прв вторник во месецот 18:15-19:15
Marija.Simonovska.extern@goethe.de
Ана Симоновска
Ana.Simonovska.extern@goethe.de
Вера Јовческа
Тања Кригер
Директор и раководител на јазичниот оддел
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Гордана Бабоска
Референт за образовна соработка и PASCH
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Тања Кригер
Директор и раководител на јазичниот оддел
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Марија Чорбева Пеновска
Референт за германски културни друштва
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Кристина Велковска
Референт за германски културни друштва (замена на Марија Чорбева Пеновска)
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Kristina.Velkovska@goethe.de
Тања Кригер
Директор и раководител на јазичниот оддел
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
tanja.krueger@goethe.de
Марија Костоска-Станишиќ
Раководител на финансии и администрација
Тел.: +389 2 3121 604 / 22
Факс: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Огнен Кузмановски
Рецепција / Техничар
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Искра Балчева
Асистент за финансии
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de