Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Слика: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Сакате ...

  • да се подготвите за студии во Германија
  • да докажете многу напредни познавања на германскиот јазик за работа
  • да се подготвите за дејност во областа на медицината
  • да го покажете постигнатиот успехот на ниво Ц1
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat C1 е испит по германски јазик за возрасни. Потврдува многу напредно јазично ниво и соодветствува со петтото ниво (Ц1) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да разберете широк спектар на посложени подолги текстови и можете да сфатите имплицитни значења.
  • можете да се изразите многу спонтано и течно, без притоа често да размислувате за зборови.
  • можете ефективно и флексибилно да го употребувате јазикот во општествениот и професионалниот живот или во текот на образованието и студиите  
  • можете јасно, структурирано и опширно да се произнесете за покомплексни теми.
Ве молиме, пред почетокот на студиите информирајте се, на Вашиот факултет или на соодветниот подготвителен колеџ, околу можностите за ослободување од дополнителен јазичен приемен испит за студенти од странство врз основа на Goethe-Zertifikat C1.
 

Опцијата „Јава-скрипт“ во вашиот пребарувач е деактивирана. Активирајте ја опцијата за повторно да ги видите курсевите.

*) Курсевите и испитите се слободени од ДДВ согласно член 23 став 1 точка 17б од Законот за данокот на додадена вредност

**) Пониската прикажана цена важи во случај да веќе сте слушале некој курс по германски јазик во Гете-Институт во изминатиот временски период од шест месеци. Шесте месеци притоа се однесуваат на временскиот период помеѓу моментот на завршувањето на јазичниот курс и терминот за полагање на испит по германски јазик. Во овој случај автоматски се менува цената за време на процесот на резервирање. Доколку не се случи тоа, Ве молиме да се обратите во канцеларијата, надлежна за курсот.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Кандидатите може да го подигнат сертификатот лично со пасош или со полномошно заверено на нотар.

Ergebnisse C1 15.07.2022 // Подигнување на сертификати на 21.07.2022 од 08:00-09:00 часот

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat C1 можете да најдеш тука: