Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Слика: Getty Images/Comstock Images

Сакаш …

  • да полагаш испит по германски јазик за младинци меѓу 12 и 16 години
  • да покажеш едноставни познавања од германскиот јазик
  • да го покажеш постигнатиот успех на ниво А2
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch претставува испит по германски јазик за деца и младинци на возраст од 12 до 16 години. Потврдува дека поседуваш едноставни јазични познавања и соодветствува со второто ниво (А2) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажуваш дека ...

  • можеш да разбереш и употребиш реченици и често користени изрази во вообичаени ситуации.
  • можеш да се разбереш во рутински ситуации, во кои станува збор за размена на информации околу познати и вообичаени теми.
  • на едноставен начин можеш да ги опишеш своето потекло и образование, непосредната околина и нештата кои се поврзани со твоите потреби.  

Опцијата „Јава-скрипт“ во вашиот пребарувач е деактивирана. Активирајте ја опцијата за повторно да ги видите курсевите.

*) Курсевите и испитите се слободени од ДДВ согласно член 23 став 1 точка 17б од Законот за данокот на додадена вредност

**) Пониската прикажана цена важи во случај да веќе сте слушале некој курс по германски јазик во Гете-Институт во изминатиот временски период од шест месеци. Шесте месеци притоа се однесуваат на временскиот период помеѓу моментот на завршувањето на јазичниот курс и терминот за полагање на испит по германски јазик. Во овој случај автоматски се менува цената за време на процесот на резервирање. Доколку не се случи тоа, Ве молиме да се обратите во канцеларијата, надлежна за курсот.

За пријавување повеќе кандидати потребно е да направите резервација за секој кандидат одделно. Исто така, пријавување повеќе кандидати може да извршите и прекуонлајн формуларот, со што ќе побарате слободен термин за бараниот број на кандидати.

 

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можеш да најдеш модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch можеш да најдеш тука: