München Teamwork
Foto: © Loredana La Rocca

Испити по германски јазик

Потврдете си ги јазичните познавања со испит по германски јазик на Гете-институт.

Предавање германски јазик

Гете-институт е главен светски понудувач на обуки за наставници по германски јазик низ целиот свет. Ви нудиме обемна програма во Македонија, Германија или преку учење од далечина.

Бесплатно вежбање германски јазик

Профитирајте од нашата разновидна онлајн-понуда на јазичните нивоа А1-Ц2.

Magazin

Многумина зборуваат со акцент во јазикот Фото (исечок): © olly - Fotolia.com

Акценти во јазикот
Дел од идентитетот

Некои изучувачи на германскиот јазик го користат акцентот за да го нагласат својот културен идентитет. Многумина, пак, сакаат набрзина да се ослободат од него, за да не се упадливи меѓу родените говорители. Германистката Урсула Хиршфелд објаснува зошто тоа воопшто не е едноставно.