Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Слика: istockphoto

Сакате....

  • да се пријавите за да работите како дадилка во Германија
  • јазична потврда за виза за повлекување на брачниот партнер
  • да го докажете постигнатиот успех на ниво А1
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 iе испит по германски јазик за возрасни. Потврдува дека поседувате сосема едноставни познавања од германскиот јазик и соодветствува со првото ниво (А1) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.
  • можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици (на пр. информации за личноста и семејството, за пазарење, за работа, за непосредната околина).
  • можете да се претставите себеси и другите и на други луѓе да им поставувате прашања за нивната личност - на пр. каде живеат, какви луѓе познаваат или што имаат.

Опцијата „Јава-скрипт“ во вашиот пребарувач е деактивирана. Активирајте ја опцијата за повторно да ги видите курсевите.

*) Курсевите и испитите се слободени од ДДВ согласно член 23 став 1 точка 17б од Законот за данокот на додадена вредност

**) Пониската прикажана цена важи во случај да веќе сте слушале некој курс по германски јазик во Гете-Институт во изминатиот временски период од шест месеци. Шесте месеци притоа се однесуваат на временскиот период помеѓу моментот на завршувањето на јазичниот курс и терминот за полагање на испит по германски јазик. Во овој случај автоматски се менува цената за време на процесот на резервирање. Доколку не се случи тоа, Ве молиме да се обратите во канцеларијата, надлежна за курсот.

Важно! Информации за кандидати за испити од Косово

      

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможнo.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Кандидатите може да го подигнат сертификатот лично со пасош или со полномошно заверено на нотар

Ergebnisse SD1 14.06.2021  - Подигнување на сертификати на 25.06.2021 од 09:00-10:00 часот
Ergebnisse SD1 10.06.2021  - Подигнување на сертификати на 24.06.2021 од 09:00-10:00 часот   
Ergebnisse SD1 09.06.2021  - Подигнување на сертификати на 23.06.2021 од 09:00-10:00 часот   
Ergebnisse SD1 08.07.2021  - Подигнување на сертификати на 22.06.2021 од 09:00-10:00 часот   
Ergebnisse SD1 07.06.2021  - Подигнување на сертификати на 21.06.2021 од 09:00-10:00 часот  
Ergebnisse SD1 03.06.2021  - Подигнување на сертификати на 15.06.2021 од 09:00-10:00 часот  
Ergebnisse SD1 02.06.2021  - Подигнување на сертификати на 14.06.2021 од 09:00-10:00 часот 
Ergebnisse SD1 01.06.2021  - Подигнување на сертификати на 10.06.2021 од 09:00-10:00 часот
Ergebnisse SD1 31.05.2021  - Подигнување на сертификати на 08.06.2021 од 09:00-10:00 часот
Ergebnisse SD1 26.05.2021  - Подигнување на сертификати на 03.06.2021 од 09:00-10:00 часот  
Ergebnisse SD1 25.06.2021  - Подигнување на сертификати на 02.06.2021 од 09:00-10:00 часот
Ergebnisse SD1 20.05.2021  - Подигнување на сертификати на 31.05.2021 од 09:00-10:00 часот 
Ergebnisse SD1 19.05.2021  - Подигнување на сертификати на 28.05.2021 од 09:00-10:00 часот 
Ergebnisse SD1 18.05.2021
Ergebnisse SD1 17.05.2021
Ergebnisse SD1 12.05.2021
Ergebnisse SD1 11.05.2021
Ergebnisse SD1 10.05.2021
Ergebnisse SD1 05.05.2021
Ergebnisse SD1 04.05.2021
Ergebnisse SD1 29.04.2021
Ergebnisse SD1 28.04.2021
Ergebnisse SD1 27.04.2021
Ergebnisse SD1 26.04.2021
Ergebnisse SD1 22.04.2021
Ergebnisse SD1 20.04.2021
Ergebnisse SD1 19.04.2021
Ergebnisse SD1 15.04.2021  
Ergebnisse SD1 14.04.2021
Ergebnisse SD1 13.04.2021
Ergebnisse SD1 12.04.2021
Ergebnisse SD1 05.04.2021
Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 можете да најдеш тука: