Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Слика: istockphoto

Сакате....

  • да се пријавите за да работите како дадилка во Германија
  • јазична потврда за виза за повлекување на брачниот партнер
  • да го докажете постигнатиот успех на ниво А1
  • официјален и меѓународно признат сертификат

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 iе испит по германски јазик за возрасни. Потврдува дека поседувате сосема едноставни познавања од германскиот јазик и соодветствува со првото ниво (А1) од скалата на компетенции на Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ), која предвидува шест нивоа.

Со положувањето на испитот покажувате дека ...

  • можете да се разберете на едноставен начин, кога соговорничката или соговорникот зборува полека и јасно.
  • можете да разберете и да употребувате познати, секојдневни и често употребувани изрази и едноставни реченици (на пр. информации за личноста и семејството, за пазарење, за работа, за непосредната околина).
  • можете да се претставите себеси и другите и на други луѓе да им поставувате прашања за нивната личност - на пр. каде живеат, какви луѓе познаваат или што имаат.

Опцијата „Јава-скрипт“ во вашиот пребарувач е деактивирана. Активирајте ја опцијата за повторно да ги видите курсевите.

*) Курсевите и испитите се слободени од ДДВ согласно член 23 став 1 точка 17б од Законот за данокот на додадена вредност

**) Пониската прикажана цена важи во случај да веќе сте слушале некој курс по германски јазик во Гете-Институт во изминатиот временски период од шест месеци. Шесте месеци притоа се однесуваат на временскиот период помеѓу моментот на завршувањето на јазичниот курс и терминот за полагање на испит по германски јазик. Во овој случај автоматски се менува цената за време на процесот на резервирање. Доколку не се случи тоа, Ве молиме да се обратите во канцеларијата, надлежна за курсот.

Важно! Информации за кандидати за испити од Косово

  

Кандидатите од Косово би можеле да се пријават за испитот исклучиво во Гете-центар Приштина (адреса: Мујо Улцинаку 7, Приштина). Посредување и пријавување за испит за други Гете-институти не е возможнo.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ

Ergebnisse SD1 04.03.2021
Ergebnisse SD1 03.03.2021
Ergebnisse SD1 02.03.2021
Ergebnisse SD1 01.03.2021
Ergebnisse SD1 25.02.2021
Ergebnisse SD1 24.02.2021
Ergebnisse SD1 22.02.2021
Ergebnisse SD1 18.02.2021
Ergebnisse SD1 17.02.2021
Ergebnisse SD1 16.02.2021
Ergebnisse SD1 15.02.2021
Ergebnisse SD1 11.02.2021
Ergebnisse SD1 08.02.2021
Ergebnisse SD1 04.02.2021
Ergebnisse SD1 03.02.2021
Ergebnisse SD1 29.01.2021
Ergebnisse SD1 28.01.2021
Ergebnisse SD1 27.01.2021
Ergebnisse SD1 22.01.2021
Ergebnisse SD1 19.01.2021
Ergebnisse SD1 18.01.2021
Ergebnisse SD1 15.01.2021
Ergebnisse SD1 14.01.2021
Ergebnisse SD1 23.11.2020
Ergebnisse SD1 22.12.2020
Ergebnisse SD1 21.12.2020
Ergebnisse SD1 16.12.2020
Ergebnisse SD1 15.12.2020
Ergebnisse SD1 14.12.2020
Ergebnisse SD1 10.12.2020
Ergebnisse SD1 09.12.2020
Ergebnisse SD1 07.12.2020
Ergebnisse SD1 02.12.2020
Ergebnisse SD1 01.12.2020
Ergebnisse SD1 30.11.2020
Ergebnisse SD1 25..11.2020
Ergebnisse SD1 24.11.2020
Ergebnisse SD1 23.11.2020
Ergebnisse SD1 17.11.2020
Ergebnisse SD1 16.11.2020
Ergebnisse SD1 11.11.2020
Ergebnisse SD1 10.11.2020
Ergebnisse SD1 09.11.2020
Ergebnisse SD1 05.11.2020
Ergebnisse SD1 04.11.2020
Ergebnisse SD1 03.11.2020
Ergebnisse SD1 02.11.2020
Ergebnisse SD1 28.10.2020
Ergebnisse SD1 27.10.2020
Ergebnisse SD1 26.10.2020
Ergebnisse SD1 14.10.2020
Ergebnisse SD1 13.10.2020
Ergebnisse SD1 08.10.2020
Ergebnisse SD1 07.10.2020
Ergebnisse SD1 05.10.2020
Ergebnisse SD1 30.09.2020
Ergebnisse SD1 28.09.2020
Ergebnisse SD1 24.09.2020
Ergebnisse SD1 21.09.2020
Ergebnisse SD1 18.09.2020
Ergebnisse SD1 17.09.2020
Ergebnisse SD1 16.09.2020
Ergebnisse SD1 15.09.2020
Ergebnisse SD1 14.09.2020
Ergebnisse SD1 11.09.2020
Ergebnisse SD1 10.09.2020
Ergebnisse SD1 28.08.2020
Ergebnisse SD1 27.08.2020
Ergebnisse SD1 26.08.2020
Ergebnisse SD1 25.08.2020
Ergebnisse SD1 24.08.2020
Ergebnisse SD1 24.07.2020
Ergebnisse SD1 23.07.2020
Ergebnisse SD1 22.07.2020
Ergebnisse SD1 21.07.2020
Ergebnisse SD1 20.07.2020
Ergebnisse SD1 10.07.2020
Ergebnisse SD1 09.07.2020
Ergebnisse SD1 08.07.2020
Ergebnisse SD1 07.07.2020
Ergebnisse SD1 06.07.2020
Ergebnisse SD1 03.07.2020

Подготовка

Материјали за вежбање

Тука можете да најдете модел-тестови за вежбање онлајн, исто така дирекно на компјутер и интерактивни.

Дополнителни информации

Предуслови, содржини на испитот и други информации за Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 можете да најдеш тука: