Гете-Институт Скопје
Слика: Гете-Институт/Гордана Бабоска

Задачи и цели

Го афирмираме учењето на германскиот јазик во странство и негуваме меѓународна културна соработка.

Вработени

Можете директно да стапите во контакт со вработените на Гете-институт во Скопје.

Соработници

Во Северна Македонија сме застапени преку Гете-институт Скопје и културните здруженија.

Партнери и поддржувачи

Нашата работа можете да ја поддржите како партнер или како промотор.

Кариера

Конкурс за работни места