Натпревари и настани

Да се активираат учениците и ученичките е една од најважните, а некогаш и најтешка задача на секоја наставничка, односно наставник. Затоа Гете-институт Северна Македонија состави низа понуди на културни настани и натпревари, кои треба да Ви помогнат да ги мотивирате Вашите ученици и ученички за да учењето германски јазик им биде забавно и да им предизвикува задоволство.

Олимпијада за германски јазик Здружението на наставници по германски јазик и книжевност на Република Македонија

Олимпијада за германски јазик 2019

Здружението на наставници по германски јазик и книжевност на Република Северна Македонија (MKDV) и оваа година во соработка со Гете-институт ја организира олимпијада за германски јазик за учениците од основните и од средните училишта.

Награда за најдобар наставник по германски јазик 2018  © Гете-институт/ Соња Тобиас

Награда за најдобар наставник по германски јазик 2018

Гете-институт Скопје во 2018 г. за вторпат ќе ја додели наградата за најдобар наставник по германски јазик на талентирани и ангажирани наставници по германски јазик, кои во наставата спроведуваат креативни и иновативни проекти.