Натпревари и настани

Да се активираат учениците и ученичките е една од најважните, а некогаш и најтешка задача на секоја наставничка, односно наставник. Затоа Гете-институт Северна Македонија состави низа понуди на културни настани и натпревари, кои треба да Ви помогнат да ги мотивирате Вашите ученици и ученички за да учењето германски јазик им биде забавно и да им предизвикува задоволство.

   Jdi Logo

Младината дебатира во Средна, Источна и Југоисточна Европа

Seine Meinung vorbringen, verteidigen, verändern: Beim Wettbewerb "Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa " debattieren Deutsch lernende Schüler aus Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa in der Schule und im Wettbewerb.

Berliner Mythen © Goethe-Institut

Изложба на постери
Изложба на постери „Митови за Берлин“

Изложбата прикажува седум илустрирани новели од томот „Митови за Берлин“ од наградуваниот цртач на стрипови Рајнхард Клајст.