Сервис за библиотекари

Алманах Слика: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Тука може да најдете информации за настани, стручни информации и можности за соработка за библиотекари.

Соработуваме со други библиотеки, библиотекарски друштва, образовни институции и други инститиции во земјата и во странство со цел да го унапредиме професионалниот дијалог и размена. Во соработка со Гете-Институт Белград, во Македонија организираме конференции, студиски патувања или програми за размена во областа на информациските науки.