Советување и пријавување

Термини и пријавување Слика: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

испити по германски јазик

Ве молиме, пријавете се онлајн: 

Goethe-Zertifikat SD1  
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2

Ќе бидете пријавени или за посакуваниот или за првиот слободен термин за испит, а потоа ќе добиете потврда и профактура на мејл.