Онлајн-зајмување

Goethe-Institut Onleihe Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Дигитална библиотека

Преку Onleihe можете од дома на определено време да изнајмувате дигитални медиуми како е-книги, е-аудија или е-студии.

Онлајн-зајмувањето на Гете-Институт е бесплатна понуда, преку која можете да преземате и со тоа да зајмувате дигитални материјали (е-книги, е-списанија/весници, е-аудио записи, е-музика и е-видео записи) во Северна Македонија.

Гете-Институт Солун го нуди онлајн-зајмувањето на Библиотеките на Гете-Институт и во Северна Македонија.
Logging in to use our eLibrary is simple:
  1. Log in to your Mein Goethe.de account.  If you don't yet have a Mein Goethe.de account please register for one (registration and use of Mein Goethe.de and the eLibrary are free of charge).

    Our eLibrary is for customers based outside Germany. To use the eLibrary within Germany please contact your local library.
  2. After logging in to Mein Goethe.de, go to the menu option "My eLibrary" and click on the "Log in" option.  You can now use the digital media available in our eLibrary!
Понудата Ви стои 24 часа на располагање. Можете во секое време од било кој интернет-терминал да ги користите дигиталните материјали и да ги зајмувате.
Онлајн зајмувањето на Гете-Институт нема предвидено цени за преземањето на дигиталните материјали. Така што освен трошокот за интернет конекцијата нема други трошоци.
Користењето на материјалите од дигиталната библиотека е временски ограничено. Не треба да се грижите за тоа кога треба да ги вратите материјалите. Штом рокот за зајмување е истечен, автоматски се губи можноста за користење на датотеката, тоа значи дека не може повеќе да се отвори. Најдобро е да ја избришете од Вашиот персонален компјутер.
Бројот на истовремено зајмени материјали е ограничен на максимум 10 наслови.
е-книги 14 дена
е-аудио, е-видео записи и е-музика 7 дена
е-списанија 1 дена
е-весници 1 час
Преку функцијата за означување на резервација можете да бидете известени, кога еден наслов, кој во моментот е зајмен, повторно стои на располагање. Тогаш ќе добиете известување по е-пошта на адресата што ја имате дадено за контакт. Ве молиме внимавајте дека одеднаш можете да означите максимум 5 наслови. Траењето на резервацијата изнесува 2 дена.

Копирање на лиценцираните содржини со цел продажба (и преку интернет) не е дозволено!