Онлајн-зајмување

Goethe-Institut Onleihe Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Дигитална библиотека

Преку Onleihe можете од дома на определено време да изнајмувате дигитални медиуми како е-книги, е-аудија или е-студии.

Копирање на лиценцираните содржини со цел продажба (и преку интернет) не е дозволено!