Најчесто поставувани прашања

Ви даваме информација за општите и често поставувани прашања за испитите на Гете-институт.

Доколку имате прашања за Гете-сертификатите А1 до Ц2, кои излегуваат надвор од долу споменатите, информирајте се лично, бесплатно и без обврска, директно на еден од нашите испитни центри (Гете-институти, Гете-центри или Партнери на Гете-институт).