Нашиот ангажман за германски јазик

Нашиот ангажман за германски јазик Слика: Panthermedia/Viktor Thaut

Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“

Иницијативата „Училишта: Партнери на иднината” (PASCH) поврзува светски распространета мрежа од повеќе од 1.700 училишта со особена врска со Германија. Гете-институт соработува со околу 550 партнерски училишта (PASCH) во склоп на националните образовни системи на околу 100 земји.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland е социјална мрежа за унапредување на поврзувањето и научната размена на алумни кои имаат врска со Германија, претпријатија, факултети и организации.

Europanetzwerk Deutsch

Министерството за надворешни работи и Гете-институтот во рамките на програмата Europanetzwerk Deutsch доделуваат стипендии на високи службеници од министерствата од земјите на Европската унија и други земји

Придружна настава по германски јазик на факултетите

Овој рамковен курикулум го изработија универзитетски професори и лектори за настава по германски како странски јазик на нефилолошки факултети на универзитетите во Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска.

Германија - Мојот патоказ

На порталот „Германија - Мојот патоказ“ се споделуваат информации за секојдневниот и работниот живот во Германија. Мигрантите како квалификувани работници, нивните сопружници и семејства од Албанија, Косово и Северна Македонија добиваат информации на албански и македонски јазик. Овие информации придонесуваат кон олеснувањето на процесот на интеграција во Германија.