Задачи и цели

Како глобално активен културен институт на Сојузна Република Германија, ние се залагаме за разбирање помеѓу Германија, Европа и светот. Основата за тоа се темели на Рамковниот договор со Министерството за надворешни работи. Ние информираме ширум светот за културната и социјалната разновидност на Германија и Европа. 151 Гете-институти во 98 земји, заедно со бројни партнерски институции, ја формираат нашата глобална мрежа. Сојузното Министерство за надворешни работи институционално ја поддржува нашата работа. Ние самите генерираме околу една третина од нашиот буџет преку приходи од јазични курсеви и испити. Покрај тоа, ние сме поддржани од Европската Унија, други сојузни министерства, како и фондации и компании во Германија и во странство.

Ние придонесуваме за закотвување на германскиот јазик во образовните системи на земјите домаќини. Ние поддржуваме повеќе од 100000 училишта ширум светот во спроведување на висококвалитетна настава по германски јазик и промовираме понатамошна обука и квалификација на наставниците по германски јазик. Покрај тоа, нудиме јазични курсеви кои се протегаат од општи курсеви по германски јазик до јазични курсеви за подготовка за работа и семинари за социјална и културна сензибилизација. Онлајн- курсевите и програмите за самостојно учење се дел од нашата понуда. Секоја година, повеќе од половина милион луѓе ширум светот полагаат тест по германски јазик на некој Гете- институт или кај нашите партнери за соработка.
Со широка понуда за учење и информации, ние особено ги поддржуваме студентите и стручните кадри од странство на нивниот пат кон Германија.

Имаме доверба во потенцијалот на меѓународната културна размена. Нашите околу 20000 културни настани годишно се организираат во партнерство со владини и невладини институции и иницијативи на граѓанското општество во нашите земји -домаќини. Ние квалификуваме, советуваме и поврзуваме креативни луѓе и го поддржуваме развојот на одржливи структури во културните и креативните стопанства, на пример преку мерки за понатамошна обука за културни претприемачи или интернационализација на креативни компании. Со нашите програми за престој, соработки и копродукции го промовираме глобалното вмрежување на културните дејци. На активистите од граѓанското општество им нудиме заштита и слобода за да се овозможи отворена размена на мислења. И во тешки времиња нема да дозволиме да се наруши демократскиот дијалог. Нашата работа се заснова на вредностите на демократскиот, либералниот и уставниот општествен поредок.

Со нашите дигитални информации и понуди за учење на повеќе од 60 јазици и мрежа со 87 библиотеки, нудиме места за учење, средби и учество. Ние користиме иновативни технологии, ги искористуваме можностите за дигитализација и подеднакво размислуваме за нивните ефекти врз човекот и општеството. Овозможуваме средби ширум светот преку различни формати како што се информативни патувања за мултипликатори, професионална размена меѓу експерти, програми за размена на млади и меѓународни фестивали.

Гете-институт во Северна Македонија

Рецепција

Гете-институт во Северна Македонија најпрво беше регистриран како канцеларија за врски во 2007 г. Во ноември 2016 г. канцеларијата за врски прерасна во Гете-институт. Од јануари 2016 г. Гете-институт Скопје нуди курсеви и испити по германски јазик и воедно е одговорен за координација на земјите Албанија и Косово. Гете-институт се наоѓа во населбата Карпош, на првиот кат од модерна деловна зграда, која има централна положба и до неа лесно се стигнува со автомобил или автобус.

Активностите се поделени на следниве работни области

  • Образовна соработка – германски јазик: унапредување на наставата по германски јазик и стручната компетенција на наставниците по германски јазик; поддржува вкупно 12 Pasch односно проектни училишта во Северна Македонија на кои се учи германски од прво одделение. Освен тоа Гете-институт Скопје поддржува и две Pasch училишта во Косово и едно во Албанија.
  • Културна програма во областите: наука, литература, филм, медиуми, музика, театар/танц, ликовна уметност. Соработка со 4 културни друштва во Скопје, Тетово и Битола. Покрај дејноста во Северна Македонија, Гете-институт Скопје е одговорен и за Косово и Албанија и таму тесно соработува со Гете-центар Приштина и Гете-центар Тирана како и со друго културно друштво во Приштина.
Како посредници и партнери за заеднички проекти во земјата-домаќин и во регионот работиме на следниве приоритети и цели:
  • Интензивирање на културната соработка и програмите за зближување на земјата-домаќин и Германија, особено заради отстранување на стереотипите кои постојат на двете страни.
  • Учество во иновативни процеси и нивна презентација во уметноста, науката и медиумите
  • Поддршка на внатрешно-европскиот дијалог
  • Тематизирање на малцинските проблеми, етничката разновидност и мултикултурализмот
  • Унапредување на наставата по германски јазик почнувајќи од основното, па сè во високото образование