Задачи и цели

Sprache. Kultur. Deutschland.

Јазик. Култура. Германија.

Гете-институт е културна институција на Сојузна Република Германија која својата дејност ја извршува низ целиот свет.

Го афирмираме учењето на германскиот јазик во странство и негуваме меѓународна културна соработка. Преку информации за културниот, општествениот и политичкиот живот во нашата земја пренесуваме една опсежна слика за Германија. Нашите програми од културата и образованието го унапредуваат меѓукултурниот дијалог и овозможуваат учество во културните настани. Тие ја зајакнуваат изградбата на структурите на граѓанското општество и афирмираат мобилност насекаде во светот.

Со нашата мрежа од Гете-институти, Гете-центри, културни друштва, читалници, како и испитни и јазични центри, за многумина ние сме првиот контакт со Германија повеќе од шеесет години. Преку многугодишната партнерска соработка со бројни водечки институции и личности во повеќе од 90 земји стекнавме  долготрајна доверба во нашата земја. Ние сме партнер за сите што активно се занимаваат со Германија и нејзината култура и работаат на сопствена одговорност и политички независно.

Гете-институт во Северна Македонија

Рецепција

Гете-институт во Северна Македонија најпрво беше регистриран како канцеларија за врски во 2007 г. Во ноември 2016 г. канцеларијата за врски прерасна во Гете-институт. Од јануари 2016 г. Гете-институт Скопје нуди курсеви и испити по германски јазик и воедно е одговорен за координација на земјите Албанија и Косово. Гете-институт се наоѓа во населбата Карпош, на првиот кат од модерна деловна зграда, која има централна положба и до неа лесно се стигнува со автомобил или автобус.

Активностите се поделени на следниве работни области

  • Образовна соработка – германски јазик: унапредување на наставата по германски јазик и стручната компетенција на наставниците по германски јазик; поддржува вкупно 12 Pasch односно проектни училишта во Северна Македонија на кои се учи германски од прво одделение. Освен тоа Гете-институт Скопје поддржува и две Pasch училишта во Косово и едно во Албанија.
  • Културна програма во областите: наука, литература, филм, медиуми, музика, театар/танц, ликовна уметност. Соработка со 4 културни друштва во Скопје, Тетово и Битола. Покрај дејноста во Северна Македонија, Гете-институт Скопје е одговорен и за Косово и Албанија и таму тесно соработува со Гете-центар Приштина и Гете-центар Тирана како и со друго културно друштво во Приштина.
Како посредници и партнери за заеднички проекти во земјата-домаќин и во регионот работиме на следниве приоритети и цели:
  • Интензивирање на културната соработка и програмите за зближување на земјата-домаќин и Германија, особено заради отстранување на стереотипите кои постојат на двете страни.
  • Учество во иновативни процеси и нивна презентација во уметноста, науката и медиумите
  • Поддршка на внатрешно-европскиот дијалог
  • Тематизирање на малцинските проблеми, етничката разновидност и мултикултурализмот
  • Унапредување на наставата по германски јазик почнувајќи од основното, па сè во високото образование