Обуки

Гете-институт секоја година нуди повеќе од 1.000 обуки за наставници по германски јазик во сите делови на светот и онлајн.

Концепти и материјали

Ви нудиме материјали за предавање и учење и интересни сугестии за Вашата настава. Информирајте се за актуелни теми од методиката и дидактиката на германскиот како странски јазик и германскиот како втор јазик.

Натпревари и настани

Ви претставуваме одбрани натпревари и настани на Гете-институт.