Брз пристап:

Оди директно на содржината (Alt 1)Оди директно до секундарната навигација (Alt 3)Оди директно до главната навигација (Alt 2)
РЕАД 1Слика: ©РЕАД

За проектот

Регионална мрежа за културна разновидност

Регионалниот ЕУ проект Регионална мрежа за културна разновидност - РЕАД има за цел да промовира вештини за читање меѓу рaзличните култури и демократски вредности преку зголемување на интересот за читање, ставајќи на располагање висококвалитетни книжевни дела од регионот.

За РЕАД


Отворен повик за РЕАД резиденции 2021

Отворениот повик за Резиденцијален програм за автори во пет земји има за цел на авторите од Северна, Македонија, Косово, Албанија, Србија и Турција да им даде можност дa ја запознаат литературната, уметничката и културната сцена во регионот и да го поддржи регионалното распространување на литературни дела од наведените земји.

Рок за пријавување: 29.04.2021

Отворениот повик е објавен на англиски јазик, зашто тоа е официјалниот јазик на резиденцијалниот програм.
 

Regional and local writers, translators, playwrights, poets, illustrators, graphic novel artists and comic book writers are invited to apply for the READ residency program, to spend time and reflect upon reconciliation and cultural diversity. We are welcoming both young and emerging authors as well as established and experienced ones. Eligible will be those, who have published at least two books/ works of their own or at least two translations.
The applicants must be residents of one of the following countries: North Macedonia, Serbia, Turkey, Albania or Kosovo.    

Our goal is to give the READ artists-in-residence the opportunity to develop a project over a fixed period of time, and to reflect and consolidate their artistic practice in the specific context. Creative and innovative project ideas, as well as works dealing with contemporary and relevant topics will be given a priority.
  
The resident authors are expected to spend their time in residence productively. Besides working on the proposed project, they are expected to entirely complete one shorter work (text, essay, poem, short story, article, comic), related to the general topic "The differences of similarities" contributing to reconciliation and intercultural tolerance. In addition to writing, creating and/or translating, they will be expected to contribute to workshops, deliver presentations (some of which may be part of the mobile library tour), take active part in the literary festivals and project networking activities, have public reading sessions and so forth. 
The READ residency grant will include:

- one-month stay in fully equipped apartment;
- travel costs (up to 250 EUR)
- stipend in the amount of 1,350 EUR (gross)
- involvement in the literary festivals in the partner countries and project networking activities
- translation of one text/ work produced during the residency in the local language and/or in English 
- opportunities to participate in the city’s literary life, arrange contacts with local authors, give interviews for the media, document the work created during the residency, and promote the work on a website and social media channels.

The resident authors will be hosted by the partner organizations in the 5 countries. Each partner organization will host 2 resident authors per year, so in total 10 residency grants are planned for 2021. Each residency duration will be up to 1 month. 
Application must include:

1) Biography and bibliography (of the published works);
2) Full address (phone number and e-mail address);
4) Motivation letter (1 page) showing interest in the residency, networking and other project activities, indicating the preferred period for the residency
5) List with country preferences from 1 to 4 (1 is first priority, 4 is the last one), where to do the residency
6) Description of the project (1 page) to be undertaken during the one-month residence.

The application should be sent in English.

The application material should be sent via email.

For authors from Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com  
For authors from Kosovo: info@qendra.org 
For authors from North Macedonia: lojaculture@gmail.com 
For authors from Serbia: office@krokodil.rs
For authors from Turkey: info@itef.com.tr

Deadline for applications is 29.04.2021.
For authors from Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com
For authors from Kosovo: info@qendra.org
For authors from North Macedonia: lojaculture@gmail.com
For authors from Serbia: office@krokodil.rs
For authors from Turkey: info@itef.com.tr

 
For additional information, please contact us via email: READ-residency@goethe.de  
Follow us on Facebook and Instagram READ project page for more information. 

Open call - READ Residency program

 


Отворен повик за суб-грантови

Отворен повик за суб-грантови


капацитетите на граѓанското општество, еднаш годишно во текот на три години, проектот ќе објавува отворени повици за поддршка на проекти. Невладини организации од Северна Македонија, Албанија, Косово, Србија и Турција може да се пријават со иновативни повеќејазични или интеркултурни проекти. Организациите може да аплицираат за поддршка во полето на превод, издаваштво и/или промоција на дела, со што би се зголемил пристапот и свесноста за литературата надвор од националниот контекст. Околу 40 проекти ќе бидат директно финансиски поддржани. Интеркултурните проекти пак, треба да се однесуваат на поддршка на литературата, читањето и културната разновидност. Предност имаат младински организации. Вкупно 50-тина проекти ќе бидат финансирано во текот на 3 години.
Повиците ќе бидат интегрални, еден повик годишно во петте партнерски земји, со што ќе се поттикнат регионални партнерства. Апликантите можат да поднесат проектна апликација на локалниот или на англиски јазик. Процесот на аплицирање е едноставен и лесно достапен за организации со ограничени менаџерски и административни капацитети. Постапката се спроведува преку порталот за аплицирање на Гете-институт (ГАП).
 
Прв отворен повик за суб-грантови 2020-2021

При првиот отворен повик за суб-грантови 2020-2021 беа примени 78 апликации за проекти од петте земји. 57 апликации за интеркултурни и 22 апликации за повеќејазични проекти. Од нив жирито избра 29 предлог-проекти на кои ќе им се додели грант и тоа 18 интеркултурни и 11 повеќејазични проекти. Распределени по земји тоа се 7 грантови за Албанија, 5 за Турција, 6 за Србија, 4 за Косово и 7 за Северна Македонија.

Sub-Grants 2021_1 @Goethe-Institut Sub-Grants 2021_2 @Goethe-Institut