Брз пристап:

Оди директно на содржината (Alt 1)Оди директно до секундарната навигација (Alt 3)Оди директно до главната навигација (Alt 2)

РЕАД
Регионална Мрежа за Културна Разновидност

РЕАД 1Слика: ©РЕАД

За проектот

Регионална мрежа за културна разновидност

Регионалниот ЕУ проект Регионална мрежа за културна разновидност - РЕАД има за цел да промовира вештини за читање меѓу рaзличните култури и демократски вредности преку зголемување на интересот за читање, ставајќи на располагање висококвалитетни книжевни дела од регионот.

За РЕАД Основна студија за проектот РЕАД (АНГ)
Baseline assessment of the project READ


РЕАД резиденции 2021

Отворениот повик за Резиденцијален програм за автори во пет земји има за цел на авторите од Северна, Македонија, Косово, Албанија, Србија и Турција да им даде можност дa ја запознаат литературната, уметничката и културната сцена во регионот и да го поддржи регионалното распространување на литературни дела од наведените земји.

Регионалната мрежа за културна разновидност - РЕАД (Regional Network for Cultural Diversity – READ) со воодушевување прими преку 120 апликации од автори кои потекнуваат од Северна Македонија, АЛбанија, Косово, Србија и Турција а во склоп на  РЕАД Програмата за резиденти - 2021. Независниот тим за селекција на резиденти (Комисија) составен од професионалци имаше навистина тешка задача да одлучи помеѓу големиот број талентирани писатели, преведувачи и илустратори.
Во име на тимот на РЕАД, сакаме да им честитаме на избраните 10 автори чии домаќини ќе бидат нашите партнерски организации на проектот:

Residenzautoren 2021

РЕАД Програма за резиденти – 2021 започнува со реализација во јуни и ќе трае до крајот на Октомври, 2021 година. Авторите се очекува да создадат дела кои ќе биде презентирани за време на литературните фестивали, во рамки на мобилната библиотека „РЕАД на тркала“ а ќе им биде овозможено претставување на нивните дела и во регионалните литературни списанија. Освен творештвото и преводот, од авторите се очекува да дадат придонес преку одржување на работилници, преку презентации, а исто така и да земат активно учество на фестивалите во регионот организирани од нашите партнери.

Благодарност до сите што аплициравте оваа година! За сите оние кои се заинтересирани за учество во РЕАД Програмата за резиденти, следниот отворен повик очекувајте го во март, 2022 година.

Отворениот повик е објавен на англиски јазик, зашто тоа е официјалниот јазик на резиденцијалниот програм.
 

Regional and local writers, translators, playwrights, poets, illustrators, graphic novel artists and comic book writers are invited to apply for the READ residency program, to spend time and reflect upon reconciliation and cultural diversity. We are welcoming both young and emerging authors as well as established and experienced ones. Eligible will be those, who have published at least two books/ works of their own or at least two translations.
The applicants must be residents of one of the following countries: North Macedonia, Serbia, Turkey, Albania or Kosovo.    

Our goal is to give the READ artists-in-residence the opportunity to develop a project over a fixed period of time, and to reflect and consolidate their artistic practice in the specific context. Creative and innovative project ideas, as well as works dealing with contemporary and relevant topics will be given a priority.
  
The resident authors are expected to spend their time in residence productively. Besides working on the proposed project, they are expected to entirely complete one shorter work (text, essay, poem, short story, article, comic), related to the general topic "The differences of similarities" contributing to reconciliation and intercultural tolerance. In addition to writing, creating and/or translating, they will be expected to contribute to workshops, deliver presentations (some of which may be part of the mobile library tour), take active part in the literary festivals and project networking activities, have public reading sessions and so forth. 
The READ residency grant will include:

- one-month stay in fully equipped apartment;
- travel costs (up to 250 EUR)
- stipend in the amount of 1,350 EUR (gross)
- involvement in the literary festivals in the partner countries and project networking activities
- translation of one text/ work produced during the residency in the local language and/or in English 
- opportunities to participate in the city’s literary life, arrange contacts with local authors, give interviews for the media, document the work created during the residency, and promote the work on a website and social media channels.

The resident authors will be hosted by the partner organizations in the 5 countries. Each partner organization will host 2 resident authors per year, so in total 10 residency grants are planned for 2021. Each residency duration will be up to 1 month. 
Application must include:

1) Biography and bibliography (of the published works);
2) Full address (phone number and e-mail address);
4) Motivation letter (1 page) showing interest in the residency, networking and other project activities, indicating the preferred period for the residency
5) List with country preferences from 1 to 4 (1 is first priority, 4 is the last one), where to do the residency
6) Description of the project (1 page) to be undertaken during the one-month residence.

The application should be sent in English.

The application material should be sent via email.

For authors from Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com  
For authors from Kosovo: info@qendra.org 
For authors from North Macedonia: lojaculture@gmail.com 
For authors from Serbia: office@krokodil.rs
For authors from Turkey: info@itef.com.tr

Deadline for applications is 29.04.2021.
For authors from Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com
For authors from Kosovo: info@qendra.org
For authors from North Macedonia: lojaculture@gmail.com
For authors from Serbia: office@krokodil.rs
For authors from Turkey: info@itef.com.tr

 
For additional information, please contact us via email: READ-residency@goethe.de  
Follow us on Facebook and Instagram READ project page for more information.  


Суб-грантови

Отворен повик за суб-грантови


Во рамки на програмата за поддршка на капацитетите на граѓанското општество, еднаш годишно во текот на три години, проектот ќе објавува отворени повици за поддршка на проекти. Невладини организации од Северна Македонија, Албанија, Косово, Србија и Турција може да се пријават со иновативни повеќејазични или интеркултурни проекти. Организациите може да аплицираат за поддршка во полето на превод, издаваштво и/или промоција на дела, со што би се зголемил пристапот и свесноста за литературата надвор од националниот контекст. Околу 40 проекти ќе бидат директно финансиски поддржани. Интеркултурните проекти пак, треба да се однесуваат на поддршка на литературата, читањето и културната разновидност. Предност имаат младински организации. Вкупно 50-тина проекти ќе бидат финансирано во текот на 3 години.
Повиците ќе бидат интегрални, еден повик годишно во петте партнерски земји, со што ќе се поттикнат регионални партнерства. Апликантите можат да поднесат проектна апликација на локалниот или на англиски јазик. Процесот на аплицирање е едноставен и лесно достапен за организации со ограничени менаџерски и административни капацитети. Постапката се спроведува преку порталот за аплицирање на Гете-институт (ГАП).
 
Прв отворен повик за суб-грантови 2020-2021

При првиот отворен повик за суб-грантови 2020-2021 беа примени 78 апликации за проекти од петте земји. 57 апликации за интеркултурни и 22 апликации за повеќејазични проекти. Од нив жирито избра 29 предлог-проекти на кои ќе им се додели грант и тоа 18 интеркултурни и 11 повеќејазични проекти. Распределени по земји тоа се 7 грантови за Албанија, 5 за Турција, 6 за Србија, 4 за Косово и 7 за Северна Македонија.

Beneficiaries Albania
Beneficiaries Serbia
Beneficiaries North Macedonia
Beneficiaries Kosovo
Beneficiaries Turkey

Кик-оф состанок со добитниците на грантови, 05.04.2021

Kick-off Meeting mit Sub-grantees, 05.04.2021

 


READ on wheels

Една од целите на проектот „Регионална Мрежа за Културна Разновидност“ (РЕАД) е да промовира меѓукултурно описменување и демократски вредности преку развивање култура за читање и изложеност на интер-регионални квалитетни литературни дела. Проектот ќе соработува со локални училишта и библиотеки како и со публиката во петте држави, која ќе дојде во допир со дела на автори и култури од соседните држави.

Постојат бројни студии за придобивките и напредокот во меѓу-културното разбирање преку литературни дела. Некои од нив тврдат дека литературата може да ги насочи читателите кон сите оние кои на некој начин се различни од самите читатели и со тоа да допринесат за интер- и интра-културно осознавање. Според Wasikiewicz-Firlej „литературните дела му овозможуваат на читателот да ги посматра светот од многу различни переспективи и да ја цени разновидноста на индивидуалната перцепција. Моќта на литературата лежи во нејзината единствена способност да го длабоко да го вклучи читателот како на когнитивно, така и на емоционално ниво“. Ова е особено важно во процесот на помирување, разбран како процес на препознавање, прифаќање и емпатија со другиот.
"READ on wheels" (РЕАД на тркала) е регионална мобилна библиотека опремена со книги и други материјали од земјите на проектните партнери. Мултикултурната и мултилингвалната мобилна библиотека ќе прави тури низ Северна Македонија, Косово, Србија, Албанија и Турција во времетраење од 3 години, со особен фокус на идентификување на училишта и библиотеки. Концептот на мобилната библиотека е засниван на долгогодишното искуство на Гете-институт со водење на автобуси- библиотеки или културни единици низ различни земји како на пример Франција, Египет, Либан, Јордан, Белорусија и други. Целта на мобилната библиотека е да овозможи пристап до читање и културни активности на млади луѓе во помали и понедостапни зедници, каде таквите активности се многу ретки или воопшто не се случуваат. Во исто време библиотеката ќе понуди наслови и писатели од регионот и Турција. Понудената содржина ќе биде на локалените/ националните јазици коисе зборуваат во таа држава. Со цел да се подобри ситуацијата со недостатокот од преведена регионална литература, проектот ќе инвестира многу ресурси за превод на дела од автори од регионот на јазиците од целните земји.

  • READ on wheels ©Goethe Institut


За да се постигнат целите "READ on wheels" е специјално дизајниран и одлично опремен мини-бус за почеток да посети над 100 заедници во Северна Македонија во следните 12 месеци. Модерниот мебел ќе се употребува за да се создадат пријетни простори во вид на библиотека на отворено каде ќе се организираат активности со локалното население. Просторот на отворено е особено потребен и соодветен во заедници каде нема прикладни простории за активности. Тука особено до израз ќе дојде соработката со училишта и библиотеки, но посетите ќе вклучуваат и соработка со центри за деца и млади, месни заедници локални невладини организации, културни оператори како локални фестивали, аматерски театри, соработка со писатели итн.

Во рамките на “READ on wheels” турнеите, палнирани се следните активности:
- storytelling работилници
- презентација на нови писатели/ автори
- работилници за креативно пишување
- работилници за превод
- работилници за илустрација
- работилници за деца
- изнајмување книги
- предавања и дебати
- проектирање филмови
- театарски претстави