Брз пристап:

Оди директно на содржината (Alt 1) Оди директно до главната навигација (Alt 2)

РЕАД
Регионална Мрежа за Културна Разновидност

РЕАД 1Слика: ©РЕАД

За проектот

Регионална мрежа за културна разновидност 

Регионалниот ЕУ проект Регионална мрежа за културна разновидност - РЕАД има за цел да промовира вештини за читање меѓу рaзличните култури и демократски вредности преку зголемување на интересот за читање, ставајќи на располагање висококвалитетни книжевни дела од регионот.

За РЕАД READ 2021 - Our impact

Baseline assessment of the project READ
 


РЕАД резиденции 2022

Отворениот повик за Резиденцијален програм за автори во пет земји има за цел на авторите од Северна, Македонија, Косово, Албанија, Србија и Турција да им даде можност дa ја запознаат литературната, уметничката и културната сцена во регионот и да го поддржи регионалното распространување на литературни дела од наведените земји.

Регионалната мрежа за културна разновидност - РЕАД (Regional Network for Cultural Diversity – READ) со воодушевување прими преку 74 апликации од автори кои потекнуваат од Северна Македонија, Албанија, Косово, Србија и Турција а во склоп на  РЕАД Програмата за резиденти - 2022. Независниот тим за селекција на резиденти (Комисија) составен од професионалци имаше навистина тешка задача да одлучи помеѓу големиот број талентирани писатели, преведувачи и илустратори.

РЕАД Програма за резиденти – 2022 започнува со реализација во мај и ќе трае до крајот на декември 2022 година. Авторите се очекува да создадат дела кои ќе биде презентирани за време на литературните фестивали, во рамки на мобилната библиотека „РЕАД на тркала“ а ќе им биде овозможено претставување на нивните дела и во регионалните литературни списанија. Освен творештвото и преводот, од авторите се очекува да дадат придонес преку одржување на работилници, преку презентации, а исто така и да земат активно учество на фестивалите во регионот организирани од нашите партнери.

Отворениот повик е објавен на англиски јазик, зашто тоа е официјалниот јазик на резиденцијалниот програм.
 

Regional and local writers, translators, playwrights, poets, illustrators, graphic novel artists, comic book writers and cultural journalists are invited to apply for the READ residency program, to spend time and reflect upon reconciliation and cultural diversity. We are welcoming both young and emerging authors as well as established and experienced ones. Eligible will be those, who have published at least two books/ works of their own or at least two translations.
The applicants must be residents of one of the following countries: North Macedonia, Serbia, Turkey, Albania or Kosovo.    

Our goal is to give the READ artists-in-residence the opportunity to develop a project over a fixed period of time, and to reflect and consolidate their artistic practice in the specific context. Creative and innovative project ideas, as well as works dealing with contemporary and relevant topics will be given a priority.
  
The resident authors are expected to spend their time in residence productively. Besides working on the proposed project, they are expected to entirely complete one shorter work (text, essay, poem, short story, article, comic), related to the general topic "United in diversity" contributing to reconciliation and intercultural tolerance. In addition to writing, creating and/or translating, they will be expected to contribute to workshops, deliver presentations (some of which may be part of the mobile library tour), take active part in the literary festivals and project networking activities, have public reading sessions and so forth. 
The READ residency grant will include:

- one-month stay in fully equipped apartment;
- travel costs (up to 250 EUR)
- stipend in the amount of 1,350 EUR (gross)
- involvement in the literary festivals in the partner countries and project networking activities
- translation of one text/ work produced during the residency in the local language and/or in English 
- opportunities to participate in the city’s literary life, arrange contacts with local authors, give interviews for the media, document the work created during the residency, and promote the work on a website and social media channels.

The resident authors will be hosted by the partner organizations in the 5 countries. Each partner organization will host 2 resident authors per year, so in total 10 residency grants are planned for 2022. Each residency duration will be up to 1 month. 
The application should be submitted through our application platform (https://rb.gy/d1zd7l) and it must include:

1. CV of the applicant
2. Portfolio of completed projects (please submit min. 2 examples of work, relevant to the project you would like to develop)
3. Motivation letter (1 page) showing interest in the residency, networking and other project activities, indicating the preferred period for the residency
4. Description of the project (max.1 page) to be undertaken during the one-month residence.

The application should be sent in English.

Deadline for applications is 31.03.2022.
For authors from Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com
For authors from Kosovo: info@qendra.org
For authors from North Macedonia: lojaculture@gmail.com
For authors from Serbia: office@krokodil.rs
For authors from Turkey: info@itef.com.tr

 
For additional information, please contact us via email: READ-residency@goethe.de  
Follow us on Facebook and Instagram READ project page for more information. 
 


Суб-грантови

Отворен повик за суб-грантови


Во рамки на програмата за поддршка на капацитетите на граѓанското општество, еднаш годишно во текот на три години, проектот ќе објавува отворени повици за поддршка на проекти. Невладини организации од Северна Македонија, Албанија, Косово, Србија и Турција може да се пријават со иновативни повеќејазични или интеркултурни проекти. Организациите може да аплицираат за поддршка во полето на превод, издаваштво и/или промоција на дела, со што би се зголемил пристапот и свесноста за литературата надвор од националниот контекст. Околу 40 проекти ќе бидат директно финансиски поддржани. Интеркултурните проекти пак, треба да се однесуваат на поддршка на литературата, читањето и културната разновидност. Предност имаат младински организации. Вкупно 50-тина проекти ќе бидат финансирано во текот на 3 години.
Повиците ќе бидат интегрални, еден повик годишно во петте партнерски земји, со што ќе се поттикнат регионални партнерства. Апликантите можат да поднесат проектна апликација на локалниот или на англиски јазик. Процесот на аплицирање е едноставен и лесно достапен за организации со ограничени менаџерски и административни капацитети. Постапката се спроведува преку порталот за аплицирање на Гете-институт (ГАП).

Туториал ГАП
 

@Goethe-Institut Skopje
 Избрани организации од отворениот повик 2021-2022г.:
 
  • Sub-Grantees 1 ©READ
  • Sub-Grantees 2 ©READ
  • Sub-Grantees 3 ©READ
  • Sub-Grantees 4 ©READ
  • Sub-Grantees 5 ©READ
  • Sub-Grantees 6 ©READ


READ on wheels

Една од целите на проектот „Регионална Мрежа за Културна Разновидност“ (РЕАД) е да промовира меѓукултурно описменување и демократски вредности преку развивање култура за читање и изложеност на интер-регионални квалитетни литературни дела. Проектот ќе соработува со локални училишта и библиотеки како и со публиката во петте држави, која ќе дојде во допир со дела на автори и култури од соседните држави.

Постојат бројни студии за придобивките и напредокот во меѓу-културното разбирање преку литературни дела. Некои од нив тврдат дека литературата може да ги насочи читателите кон сите оние кои на некој начин се различни од самите читатели и со тоа да допринесат за интер- и интра-културно осознавање. Според Wasikiewicz-Firlej „литературните дела му овозможуваат на читателот да ги посматра светот од многу различни переспективи и да ја цени разновидноста на индивидуалната перцепција. Моќта на литературата лежи во нејзината единствена способност да го длабоко да го вклучи читателот како на когнитивно, така и на емоционално ниво“. Ова е особено важно во процесот на помирување, разбран како процес на препознавање, прифаќање и емпатија со другиот.
"READ on wheels" (РЕАД на тркала) е регионална мобилна библиотека опремена со книги и други материјали од земјите на проектните партнери. Мултикултурната и мултилингвалната мобилна библиотека ќе прави тури низ Северна Македонија, Косово, Србија, Албанија и Турција во времетраење од 3 години, со особен фокус на идентификување на училишта и библиотеки. Концептот на мобилната библиотека е засниван на долгогодишното искуство на Гете-институт со водење на автобуси- библиотеки или културни единици низ различни земји како на пример Франција, Египет, Либан, Јордан, Белорусија и други. Целта на мобилната библиотека е да овозможи пристап до читање и културни активности на млади луѓе во помали и понедостапни зедници, каде таквите активности се многу ретки или воопшто не се случуваат. Во исто време библиотеката ќе понуди наслови и писатели од регионот и Турција. Понудената содржина ќе биде на локалените/ националните јазици коисе зборуваат во таа држава. Со цел да се подобри ситуацијата со недостатокот од преведена регионална литература, проектот ќе инвестира многу ресурси за превод на дела од автори од регионот на јазиците од целните земји.

  • READ on wheels ©Goethe Institut


За да се постигнат целите "READ on wheels" е специјално дизајниран и одлично опремен мини-бус за почеток да посети над 100 заедници во Северна Македонија во следните 12 месеци. Модерниот мебел ќе се употребува за да се создадат пријетни простори во вид на библиотека на отворено каде ќе се организираат активности со локалното население. Просторот на отворено е особено потребен и соодветен во заедници каде нема прикладни простории за активности. Тука особено до израз ќе дојде соработката со училишта и библиотеки, но посетите ќе вклучуваат и соработка со центри за деца и млади, месни заедници локални невладини организации, културни оператори како локални фестивали, аматерски театри, соработка со писатели итн.

Во рамките на “READ on wheels” турнеите, палнирани се следните активности:
- storytelling работилници
- презентација на нови писатели/ автори
- работилници за креативно пишување
- работилници за превод
- работилници за илустрација
- работилници за деца
- изнајмување книги
- предавања и дебати
- проектирање филмови
- театарски претстави


Литературни фестивали

Важен инструмент за поддршка на интеркултурната соработка во регионот е поддршката на литературни фестивали во петте партнерски земји. Проектот поддржува постоечки литературни фестивали спроведувани од проектните партнерни. Партнерите: Асоцијација Крокодил (Србија), Институт за книги и промоција (Албанија), Истанбул Интернационален Литературен Фестивал (Турција), Чендра Мултимедиа (Косово) и ЦБС Лоја (Северна Македонија) се етаблирани културни актери во своите земји и во регионот и сите организираат литературни настани и фестивали. Две изданија од секој од фестивалите ќе биде поддржани од страна на РЕАД проектот.


FESTIVAL KROKODIL   17-19 јуни 2022
Tirana Gate 2022            октомври 2022
polip – International Literature Festival, Edition XII  13-15 мај 2022
Istanbul International Literature Festival-ITEF    6-10 јуни 2022
Watch Through North Macedonia    септември 2022