Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“

 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © PASCH-net
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Keller
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © PASCH-net
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Jens Sauerbrey

Иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“ (PASCH) поврзува мрежа од повеќе од 2.000 училишта ширум светот со особена врска со Германија. Гете-институт поддржува околу 600 партнерски училишта во рамки на националните образовни системи во преку 100 земји.

Во февруари 2008 г. Министерството за надворешни работи на Германија ја започна иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“ (PASCH). PASCH ја координира Министерството за надворешни работи, а ја спроведува заедно со Централата за образование во странство, Гете-институт, Германската служба за академска размена и Педагошката служба за размена на Конференцијата на министрите за образование и култура.

Водечки мисли и цели

Организацијата на PASCH ја одредуваат четири водечки мисли:
 • перспективи преку образование,
 • проширување на хоризонтите преку повеќејазичност
 • пристап до јазик и образование и
 • заедничко справување со идните проблеми како меѓународна заедница за учење

Во февруари 2008 г. Министерството за надворешни работи на Германија ја започна иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“ користејќи ја кратенката (PASCH). PASCH зајакнува и поврзува мрежа од повеќе од 2.000 училишта ширум светот со особена врска со Германија. Гете-институт поддржува околу 600 PASCH-училишта во рамки на националните образовни системи во преку 100 земји.

Иницијативата ја координира Министерството за надворешни работи, а ја спроведува заедно со Централата за образование во странство, Гете-институт, Германската служба за академска размена и Педагошката служба за размена на Конференцијата на министрите за образование и култура.

Мрежата од германски училишта во странство и училишта што нудат германска јазична диплома се зајакнува. Освен тоа се проширува и соработката меѓу училиштата, за да и понатаму се зацврстува местото на германскиот како странски јазик во националните образовни системи. Дополнително се нудат и стипендии за студии во Германија и можности за размена на ученици и училишни партнерства.

Целите на PASCH

Со оваа иницијатива кај младите треба да се разбуди долготраен интерес и воодушевување за модерна Германија, за нејзиното општество и за германскиот јазик. Постои светски распространета мрежа на партнерски училишта на СР Германија; преку заеднички активности и размена училиштата ќе станат меѓународна заедница за учење.

Преку атрактивни образовни програми PASCH придонесува за постојано усовршување, како на ученички и ученици, така и на наставен кадар и со тоа ги проширува компетенциите на младите луѓе за студии во Германија и за подоцнежниот професионален живот. Освен тоа, цели се и изградбата на поактивни и подолгорочни врски со Германија како и стимулот на училиштата, нивниот наставен кадар и нивните ученички и ученици за отворена размена на мислења и за меѓусебна соработка. PASCH е поврзана и со други иницијативи на надворешната политика за култура и образование, како на пример, со доброволната служба „Kulturweit“.

Задачи и мерки на Гете-институт

Гете-институт ги поддржува преку 550-те училишта што соработуваат со него за да го воведат или распространат германскиот јазик како наставен предмет во училиштата. На наставниот кадар му нуди методско-дидактички обуки и јазични курсеви и ги опремува училиштата со модерни и мултимедијално употребливи материјали за учење, предавање и информации од областа на културата. Освен тоа, во рамките на Иницијативата, Гете-институт низ целиот свет испрати експерти за настава за поддршка на партнерските училишта. Младинските курсеви во Германија за ученички и ученици од вклучените училишта ги подобруваат јазичните познавања, ја зајакнуваат интеркултурната компетенција и ја оживуваат културата.
Како збирно место на PASCH-заедницата, PASCH-net поврзува околу 2.000 училишта како и 600.000 PASCH-ученици ширум светот.

Информации во врска со PASCH

Веб страната информира за вклучените институции и нивните активности ширум светот. Интерактивната карта на светот дава преглед на училишната мрежа. Вклучените училишта може да се претстават со куси портрети. Ангажирани учесници овде ги претставуваат своите проекти и даваат скапоцени практични совети. PASCH-net исто така посредува информации за меѓународните PASCH-младински курсеви во Германија како и поддржката на училишни партнерства.
 
Информација за PASCH-иницијативата
Карта на свтот
Портрети на училиштата
Проекти ширум светот
PASCH-младински курсеви
Училишни партнерства

Учебен материјал и интерактивни понуди

Наставниците и учениците на PASCH-net може да најдат слободно достапни видеа, текстови и аудио записи како и идеи за наставата по германски јазик и работни листови кои може да ги преземат. Учебниот материјал за млади кои го изучуваат германскиот јазик може да се филтрира според тема, јазично ниво, формат и подготовска за испит. Интерактивните понуди како и функцијата за коментари која е овозможена кај сите учебни материјали, нудат можност за интеракција. PASCH-учениците може да учествуваат на објавените натпревари ширум светот кои нудат атрактивни награди. Во рамки на Take-overs, инстаграм каналот на PASCH-net го преземаат наставници и ученици кои самите постираат.

Учебен материјал
Натпревари
PASCH-net на инстаграм

Онлајн училиштен весник PASCH-Global

На PASCH-Global младите од целиот свет водат блог на германски јазик. Со текстови, фотографии, видеа и аудио записи тие даваат информации за својот живот и го прикажуваат нивниот поглед на Германија. Онлај училишниот весник, исто така, нуди можност за интеракција.

Информација за PASCH-Global и за интеракција

PASCH-платформа за учење

PASCH-платформата за учење на Moodle, на наставниците по германски јазик им нуди можност да создадат работна просторија за наставата и/или да учествуваат на туторирана онлајн обука. Во онлајн курсот „Moodle алатки за наставата“ дознаваат како да ја користат PASCH-платформата за учење во училишната настава или во рамки на обука за наставници

Информации за PASCH-платформата за учење

Информации за студии во Германија и за PASCH-алумни

Идните апсолвенти на PASCH-училиштата добиваат општи информации за темата и интересни линкови, на пример, кон платформата на PASCH-алумни. Запознаваат различни понуди за студии и PASCH програми. PASCH-апсолвентите со завршено средно училиште, кои сега студираат во Германија, раскажуваат за нивните искуства.

Информации за студии во Германија
PASCH-алумни-платформа

Регистрирање и најавување на PASCH-net

Најмногу од понудите на веб страната се слободно достапни. Само оној кој сака да ги користи понудите на PASCH-net како што е функцијата за коментари, натпревари како и заедници или сака да биде активен на платформата, мора еднаш да се регистрира, а потоа да се најави со својата мејл адреса и лозинка. Регистрираните PASCH-наставници може да направатцодови за колегите како и учениците.

FAQ за PASCH-иницијативата и за регистрирање

Билтен и социјални медиуми

Регистрираните корисници може по најавата на „Mein PASCH“ да го абонира месечниот општ PASCH-билтен. Кој го сlеди PASCH-net на фејсбук, твистер и/или инстаграм, редовно добива информации за понудите на PASCH-net.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 
 
PASCH опфаќа мрежа од повеќе од 2.000 училишта во цел свет. Гете-институт поддржува околу 600 партнерски училишта во рамки на националните образовни системи во преку 100 земји. Во рамките на иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“, овие училишта воведоа или ја проширија наставата по германски јазик. Во училиштата се учи германски претежно како втор странски јазик.

Во PASCH-мрежата припаѓаат училишта кои се поддржани од Централната служба за образование во странство (ZfA) меѓу кои околу 140 германски училишта во странство, 27 училишта со германски профил и околу 1.100 државни училишта, кои ја нудат Германската јазична диплома на Конференцијата на министрите за култура.

Schulporträts