Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“

 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © PASCH-net
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Keller
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © PASCH-net
 • Иницијатива „Училишта: Партнери на иднината“ © Jens Sauerbrey

Иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“ (PASCH) поврзува мрежа од повеќе од 2.000 училишта ширум светот со особена врска со Германија. Гете-институт поддржува околу 600 партнерски училишта во рамки на националните образовни системи во преку 100 земји.

Во февруари 2008 г. Министерството за надворешни работи на Германија ја започна иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“ (PASCH). PASCH ја координира Министерството за надворешни работи, а ја спроведува заедно со Централата за образование во странство, Гете-институт, Германската служба за академска размена и Педагошката служба за размена на Конференцијата на министрите за образование и култура.

Водечки мисли и цели

Организацијата на PASCH ја одредуваат четири водечки мисли:
 • перспективи преку образование,
 • проширување на хоризонтите преку повеќејазичност
 • пристап до јазик и образование и
 • заедничко справување со идните проблеми како меѓународна заедница за учење

Во февруари 2008 г. Министерството за надворешни работи на Германија ја започна иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“ користејќи ја кратенката (PASCH). PASCH зајакнува и поврзува мрежа од повеќе од 2.000 училишта ширум светот со особена врска со Германија. Гете-институт поддржува околу 600 PASCH-училишта во рамки на националните образовни системи во преку 100 земји.

Иницијативата ја координира Министерството за надворешни работи, а ја спроведува заедно со Централата за образование во странство, Гете-институт, Германската служба за академска размена и Педагошката служба за размена на Конференцијата на министрите за образование и култура.

Мрежата од германски училишта во странство и училишта што нудат германска јазична диплома се зајакнува. Освен тоа се проширува и соработката меѓу училиштата, за да и понатаму се зацврстува местото на германскиот како странски јазик во националните образовни системи. Дополнително се нудат и стипендии за студии во Германија и можности за размена на ученици и училишни партнерства.

Целите на PASCH

Со оваа иницијатива кај младите треба да се разбуди долготраен интерес и воодушевување за модерна Германија, за нејзиното општество и за германскиот јазик. Постои светски распространета мрежа на партнерски училишта на СР Германија; преку заеднички активности и размена училиштата ќе станат меѓународна заедница за учење.

Преку атрактивни образовни програми PASCH придонесува за постојано усовршување, како на ученички и ученици, така и на наставен кадар и со тоа ги проширува компетенциите на младите луѓе за студии во Германија и за подоцнежниот професионален живот. Освен тоа, цели се и изградбата на поактивни и подолгорочни врски со Германија како и стимулот на училиштата, нивниот наставен кадар и нивните ученички и ученици за отворена размена на мислења и за меѓусебна соработка. PASCH е поврзана и со други иницијативи на надворешната политика за култура и образование, како на пример, со доброволната служба „Kulturweit“.

Задачи и мерки на Гете-институт

Гете-институт ги поддржува преку 550-те училишта што соработуваат со него за да го воведат или распространат германскиот јазик како наставен предмет во училиштата. На наставниот кадар му нуди методско-дидактички обуки и јазични курсеви и ги опремува училиштата со модерни и мултимедијално употребливи материјали за учење, предавање и информации од областа на културата. Освен тоа, во рамките на Иницијативата, Гете-институт низ целиот свет испрати експерти за настава за поддршка на партнерските училишта. Младинските курсеви во Германија за ученички и ученици од вклучените училишта ги подобруваат јазичните познавања, ја зајакнуваат интеркултурната компетенција и ја оживуваат културата.
Веб-страницата www.pasch-net.de е структурирана во три дела:
 • Општ дел
 • Дел за наставници
 • Дел за ученици
Општ дел

Општиот дел дава информации за вклучените институции и нивните активности. Тука припаѓаат проекти во рамките на иницијативата PASCH, блогови од соработнички и соработници од различни региони во светот, PASCH- курсеви за млади во Германија како и една берза на меѓународни училишни партнерства. Интерактивната карта на светот дава преглед на мрежата на партнерски училишта и вклучените училишта се претставуваат со кратки портрети.

Дел за наставници

Во овој дел наставниот кадар наоѓа сугестии за примена на PASCH-net во наставата по германски, наставни материјали за преземање и информации за методско- дидактички теми. На PASCH-платформата за учење наставниците можат да креираат сопствени виртуелни училници или да користат веќе постојни курсеви.

Заедницата нуди можност за размена на материјали или да се побара партнер за проекти. Во заедницата, на платформата за учење или преку блогови наставниците можат да реализираат прекугранични проекти, како на пример, регионални онлајн ученички весници или подкасти.

На PASCH-платформата за учење, PASCH-net нуди онлајн- обуки за наставници под менторство. На онлајн- курсот PASCH-net-Führerschein наставниците ги запознаваат можностите на веб-страницата за наставата по германски јазик, на пример заедниците, платформата за учење и ученичкиот весник PASCH-Global. На онлајн- курсот Moodle-Führerschein може да откриете како да ја применете PASCH платформата за учење, која се базира на софтверската програма Moodle, во училишната настава или во рамките на некоја обука за наставници.

Контакт: lernplattform@pasch-net.de

Дел за ученици

Изучувачи на германскиот јазик разменуваат искуства со други ученички и ученици  во заедницата. Таму. исто така. можете да поставите текстови, слики и видеа, да формирате групи и да дискутирате меѓусебно во форуми.

Натпреварите и проектите побудуваат активност. Текстови на различни јазични нивоа даваат информации за Германија, меѓу другото, и за можностите за студирање.

Постојани понуди за дискусии, интересни активности и игри за учење ве покануваат да го вежбате германскиот јазик.

Кој сака да биде активен на PASCH-net, во заедницата или на платформата за учење мора да се регистрира и потоа да се пријавува со имејл-адреса и лозинка. Контакт: service@pasch-net.de
PASCH опфаќа мрежа од повеќе од 2.000 училишта во цел свет. Гете-институт поддржува околу 600 партнерски училишта во рамки на националните образовни системи во преку 100 земји. Во рамките на иницијативата „Училишта: Партнери на иднината“, овие училишта воведоа или ја проширија наставата по германски јазик. Во училиштата се учи германски претежно како втор странски јазик.

Во PASCH-мрежата припаѓаат училишта кои се поддржани од Централната служба за образование во странство (ZfA) меѓу кои околу 140 германски училишта во странство, 27 училишта со германски профил и околу 1.100 државни училишта, кои ја нудат Германската јазична диплома на Конференцијата на министрите за култура.

Schulporträts