Работилница Кариерно советување

Че, 27.04.2023

19:00 - 20:00

Online


Како дознаваат младите, која професија им одговара? Кои се нивните силни страни и потенцијали? Која специјалност треба да ја одберат? Како може да се понуди професионално советување во училиштата?

Овие и многу други прашања ќе ги одговорат експетите од Асоцијацијата на кариерни советници (АСК).

Учеството е бесплатно. Неопходно е претходно пријавување.


Термини:

Работилница за наставници
четврток, 06.04.2023, 12:00 часот, online
Пријавување: преку формулар најдоцна до 04.03.2023


Работилница за ученици (Основни училишта)
вторник, 25.04.2023, 19:00 часот, online
Пријавување: преку формулар 

Работилница за ученици (Средни училишта)
четврток,  27.04.2023, 19:00 часот, online
Пријавување: преку формулар 

назад