Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)
4 persona, nëna, babai dhe 2 fëmijë në aeroport© Goethe-Institut/Dimitar Petrovski

Gjermania - Udhërrëfyesi im

Në portalin “Gjermania - Udhërrëfyesi im” ndahen informacione për jetën e përditshme dhe të punës në Gjermani. Emigrantët si punëtorë të kualifikuar, bashkëshortët dhe familjet e tyre nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut marrin informacione në gjuhën shqipe dhe maqedonase. Këto informacione kontribuojnë në lehtësimin e procesit të integrimit në Gjermani.

www.goethe.de/udherrefyes
Sprachkursteilnehmer Foto: Goethe-Institut / Sonja Tobias

Kurse të gjuhës gjermane në Maqedonia e Veriut

Goethe-Institut Maqedonia e Veriut ofron një program gjithëpërfshirës të kurseve të gjermanishtes. 

Goethe-Institut Spracharbeit © Sonja Tobias

Këshillime pa pagesë preth mësimit dhe provimit të gjuhës lidhur me udhëtimin tuaj për në Gjermani

Përgatitja e mirë për të jetuar dhe punuar në Gjermani, përveç përgatitjes gjuhësore, përfshin edhe përgatitjen për mjedisin e ri.