ONLINE-MËSIM GJUHËSORË
MEDIUM I RI, SHANSE TË REJA - KORRIGJIMI I GABIMEVE NË MËSIMDHËNIEN VIRTUALE

Korrigjim i gabimeve
© Adobe Stock

Mësimi online sjell shumë sfida të reja për mësuesit. Në veçanti, frika e humbjes së nxënësve në mediumin e ri çon në kujdes mbi tema potencialisht zhgënjyese si korrigjimi i gabimit. Por a duhet ta korrigjojmë fare? E nëse po, si mund të bëhet kjo pa frustracion?

PSE NUK ËSHTË E NEVOJSHME PËRMIRSIM I GABIMEVE?


Si mësues  nuk doni të ofendoni nxënësit Tuaj me korrigjime.

Bërja e gabimeve në mësimin e gjuhës ka kohë që ka pushuar së kuptuari si mangësi e aftësive gjuhësore. Përkundrazi, gabimet janë një proces krejtësisht i natyrshëm në përvetësimin e gjuhës. Ato tregojnë situatën aktuale dhe zbulojnë se ku është e nevojshme të përsëritet dhe të përcaktohet. Korrigjimi i gabimeve në parim nuk duhet parë si temë e frikës, por si një shans për nxënësit. Prandaj, është e rëndësishme të praktikohet kjo edhe në mësimdhënien virtuale. Ashtu si gjatë mësimit me prezencë  fizike, ekzistojnë metoda me të cilat korrigjimi i gabimeve do të jetë një përjetim i suksesshëm.

REFLEKTIM I PËRVOJËS PERSONALE

Para se të filloni të planifikoni aktivitete korigjuese, ndihmon që të bëni  reflekim të praktikës së deritanishme. Mendoni shkurt rreth këtyre pyetjeve:
- Cilat përmbledhje gabimesh  zakonisht i korrigjoni dhe si? Gjat cilave aktivitete korigjoni, ndërsa gjatë cilave jo?
- Kur e korigjoni gabimin?
- Në cilën situatë ndërhyni / nuk ndërhyni menjëherë?
- Çfarë bëni pas korrigjimit?
- Kush  korrigjon gjat orës suaj?
- Si e inkurajoni vetë-korrigjimin?

Përgjigjet tuaja ndoshta ndryshojnë në varësi të aktivitetit dhe fazës së orës mësimore. Duhet të theksohet se korrigjimi gjithmonë bazohet në atë që dëshironi të arrini me aktivitetin (qëllimi i të mësuarit). Nëse është një detyrë e grupit interaktiv, është më mirë të korigjohet më vonë në të gjithë grupin. Nëse jeni duke bërë një ushtrim të automatizuar për të përcaktuar strukturat, korrigjimi i drejtpërdrejtë është mjaft i rëndësishëm. Gjithashtu këshillohet që të lejoni nxënësit të tjerë të bëjnë korigjime, në vend që të korigjoni gjithçka vetë.

PËRDORIM  EFEKTIV I MEDIAS SË RE

Parimet themelore vlejnë edhe për mësim online. Për më tepër, ju mund të përdorni veglat e mediumit të ri. Ndoshta kontakti personal i mësimdhënies me praninë ju ndihmon, korigjimet të pranohen me mirësi dhe konstruktivitet. Në këmbim, ju mund të përdorni tjetërsimin e medias online  për tu distancuar nga personi që bëri gabimin. Çdo gabim individual bëhet një mundësi mësimi për të gjithë. Prandaj, analizoni se cilat mundësi ju ofron mediumi mësimor: kamerat në internet, funksionet e shfaqjes, emojit si dhe krahasime të ndryshme mund të përdoren si një zëvendësim për shprehjet e fytyrës dhe gjestet.

- Korrigjimin  shpejtë në dërrasë mund ta bëni online përmes chetit me shënime në Whiteboard ose me funksionin për të shkruar nxënësit.
- Në chat privat mund të bëni edhe korigjime individuale që nuk do të shihen nga të tjerët.
- Me funksionin e mikrofonit mund të korrigjoni gabimet vetë ose ta lini grupin ta bëjë atë.
- Chati i cili është konceptualisht më e pak verbal (me gojë) dhe nuk ndërpret rrjedhën e fjalës, gjithashtu ofron mundësinë e korrigjimeve nga ju ose grupi.

PLANIFIKIM I KORIGJIMIT TË GABIMEVE

Për të qenë në gjendje të përdorni plotësisht  këto vegla, këshillohet që të përfshini fazat e korrigjimit në planifikimin tuaj. Një ushtrim që është i përshtatshëm për çdo nivel është  detektor për gabime.
Fehlerdetektiv Foto: Dr. Steffi Krause Mblidhni gabimet nga faza online ose nga tekstet e nxënësve. Pastaj ata shkojnë në grupe të vogla duke kërkuar gabime, duke i korrigjuar ato dhe duke diskutuar fjalitë. Diskutoni rezultatin në plenum. Bëni kujdes të kufizoni numrin e gabimeve dhe llojet e gabimeve në mënyrë që të arrini sukses sistematik të të nxënit. Zgjidhni gabime që janë me interes për shumicën e nxënësve dhe që janë shpesh të përfshira.

Planifikoni faza për korrigjimin e gabimeve midis moshatarëve në të gjitha aktivitetet me dëgjimit dhe lexim.

Peer-Korrektur Foto: Dr. Steffi Krause Nxënësit shkëmbejnë ide për të dhënë në hapsirat e grupeve, para se të sigurohen për këtë në plenum. Kjo rrit jashtëzakonisht pjesën e vërtetë të nxënësve në të folur. Përvoja tregon se nxënësit pothuajse gjithmonë vijnë në zgjidhjen e duhur përmes inteligjencës së tyre grupore. Nëse kjo nuk është kështë, atëherë shumë kanë bërë gabim, jo ​​vetëm një person.

Planifikoni kohë për të korigjuar gabimet në pikat kohore spontane, siç janë gjatë një stuhie idesh, mbledhje fjalori, etj.

Wortschatz Foto: Dr. Steffi Krause Ju gjithashtu mund të përgatiteni për temën e shqiptimit. Ju ndoshta tashmë i dini gabimet sistematike në shqiptimin e gjuhës së parë përkatëse, tek nxënësit amerikanë p.sh. ch-Laut ose diftongjet, dhe ju e dini se në cilat tema trajtohen këto tinguj të vështirë. Mblidhni gabimet në mënyrë virtuale duke ecur nëpër grupe dhe më pas diskutojini ato në plenum. Ndërhyni më mirë në grupe vetëm atëherë kur ndërpritet komunikimi.

Aussprache Foto: Dr. Steffi Krause

ARRITJE  E NJË RUTINE

Me ndihmën e këtyre metodave, ju gjithashtu mund të krijoni rutina korigjimi edhe online, të cilat do t'u japin nxënësve një orientim të rëndësishëm. Përveç kësaj, ju duhet të lejoni sa më shumë transparencë për veprimet tuaja korigjuese, p.sh. duke rënë dakord me grupin se kur, si dhe me çfarë mjetesh duhet dhe mund të korrigjohet. Mundohuni të përfshini studentët tuaj në sa më shumë vende në procesin e korigjimit dhe përdorni parimin e inteligjencës në grup në avantazhin tuaj.
 

LITERATURA


Ballweg, Sandra / Drumm, Sandra / Hufeisen, Britta / Klippel Johanna / Pilypaityte, Lina (2013): DLL 02: Si mësohet gjuha e huaj gjermane? Shtutgart: Gjuhët Klett.

Schormann, Matthias / Schlak, Torsten (2011): “E dobishme apo pa përdorim praktik? - Kërkime për korrigjimin e gabimeve gojore në mësimdhënien e gjuhës së dytë dhe të huaj ”.
Në:  Revista për kërkime të gjuhëve të huajta 22 (1), 43-84. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH