Regjistrimi online

Goethe-Zertifikat C1

Plotësimi i formularit nuk do të thotë ende regjistrim në provim. Të punësuarit në zyrën për kurse dhe provime do t'ju kontaktojnë së shpejti me e-mail. Aplikimi plotësohet personalisht nga kandidati për provim ose prindi / kujdestari ligjor për fëmijë dhe adoleshentë. Shume faleminderit!

Te dhena personale

* e nevojshme
Nëse i dërgoni të dhënat të mbushura në formularin për kontakt, ju deklaroni se jeni dakord që ne mundmi të përdorim të dhënat tuaja për t'iu përgjigjur kërkimit tuaj ose për t'ju kontaktuar. Ju mund të tërhiqni lejën tuaj duke dërguar një e-mail në Pruefungen-Skopje@goethe.de. Nëse tërhiqni lejën tuaj, të dhënat tuaja do të fshihen menjëherë. Përndryshe, do të fshihen kur të kemi përpunuar kërkesën tuaj ose qëllimi i ruajtjes nuk zbatohet më.

Mbrojtja e të dhënave